Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu bezskuteczności większości wierzycieli kojarzy się z ostatecznym brakiem możliwości odzyskania należności. Zwykle otrzymane od komornika postanowienia wraz z nakazami zapłaty przechowywane są w firmowych archiwach i z czasem ulegają zapomnieniu. Wysoce prawdopodobne, że wśród tych dokumentów są jednak orzeczenia sądowe, którymi warto zainteresować się ponownie… Czy takie nakazy i wyroki mają jakąkolwiek wartość – możesz się o tym przekonać przekazując nam sprawę do weryfikacji.

Sprawdzimy zupełnie bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań:
I. Czy wierzytelność jest wymagalna:
– egzekwować można orzeczenia sądowe, co do których postępowania egzekucyjne zostały umorzone w ostatnich 6 latach.
II Jaki jest aktualny status dłużnika:
– czy posiada majątek;
– czy pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą;
– czy w toku wcześniej prowadzonej egzekucji komorniczej wykorzystano wszelkie możliwości odzyskania długu;
– czy zaszły inne okoliczności np. dłużnik zmienił imię lub nazwisko, nabył spadek lub inne prawa majątkowe.

Na jakich zasadach windykujemy sprawy po bezskutecznej egzekucji komorniczej:
– brak zaliczek i opłat wstępnych za weryfikację;
– naszym wynagrodzeniem jest prowizja płatna po wyegzekwowaniu długu wynosząca od 20%-40%;
– do windykacji przyjmujemy sprawy powyżej 7500zł.

Statystycznie co trzeci tytuł przekazany nam do sprawdzenia daje podstawy do podjęcia dalszych działań zmierzających do odzyskania wierzytelności. Dotyczy to zwłaszcza spraw, w których dłużnikami są osoby fizyczne, które po czasie „uśpienia” tracą czujność, zakładają firmy, otrzymują spadki, nabywają nieruchomości.
Jeśli chciałbyś sprawdzić, co słychać u Twojego dłużnika i czy zmieniła się jego sytuacja – skontaktuj się z nami!

Zapraszam również do zapoznania się z informacjami z zakładki Windykacja Pokomornicza – Kancelaria Progress (e-progress.com.pl) gdzie wyjaśniamy, dlaczego nasze działania są często skuteczniejsze od wcześniej przeprowadzonej egzekucji komorniczej.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285