Bezskuteczna egzekucja wobec spółki jawnej – co możesz zrobić

Niejeden wierzyciel otrzymując postanowienie o bezskutecznej egzekucji komorniczej prowadzonej wobec spółki jawnej rezygnuje z dalszego dochodzenia swoich roszczeń. Wynika to przede wszystkim z obawy przed ponoszeniem kolejnych kosztów sądowych lub też z braku świadomości, że 
za długi spółki jawnej odpowiadają także jej wspólnicy.

Odpowiedzialność ta nazywana jest odpowiedzialnością „subsydiarną”. Oznacza to, że aby móc wszcząć postępowanie z majątku prywatnego wspólników spółki musimy wykazać, że prowadziliśmy wcześniej egzekucję ze spółki, ale okazała się ona nieskuteczna. Dokumentem tym jest właśnie postanowienie komornika o bezskutecznej egzekucji wobec spółki jawnej. Wystarczy wiec złożyć do sądu dobrze umotywowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciw wspólnikom spółki i po jej uzyskaniu można wszcząć egzekucję z ich majątku prywatnego. 
Istotne jest przy tym, że opłata sądowa za uzyskanie klauzuli jest stosunkowo niska. Należy jednak mieć na uwadze, ze wspólnicy spółek często zdają sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności wobec wierzycieli i robią co mogą, aby utrudnić lub uniemożliwić ewentualną egzekucję ze swojego majątku. Czasem przepisują lub pozornie obciążają swój majątek prywatny, a niekiedy próbują zdjąć z siebie odpowiedzialność występując ze spółki i wprowadzając do niej nowych wspólników pełniących rolę tzw. „słupów”. P
rzed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli  warto ustalić jaki majątek posiadają lub posiadali wspólnicy spółki, co pozwoli na podjęcie właściwych działań i zwiększa szanse na odzyskanie pieniędzy.

Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec wspólników spółki jawnej można uzupełnić innymi działaniami, które dodatkowo motywujących dłużników do spłaty zobowiązania np.
– wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
– wnioskiem o wyjawienie majątku, 
– zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez wspólnika spółki jawnej.
Jeżeli  czynności te nie doprowadzą do odzyskania należności to i tak należy regularnie, co kilka lat ponawiać postępowanie egzekucyjne wobec wspólników spółki. Z doświadczenia wiemy bowiem, że determinacja wierzyciela często przynosi sukces nawet po wielu latach od uzyskania tytułu wykonawczego.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285