Błędny przelew – jak odzyskać pieniądze?

Każdemu może zdarzyć się wpisanie błędnego numeru rachunku bankowego przy wykonywaniu przelewu. Niestety banki nie mają obowiązku sprawdzać zgodności rachunku z danymi odbiorcy, więc konsekwencją pomyłki będzie zasilenie konta osoby, dla której pieniądze nie były przeznaczone. Skoro nie były przeznaczone to powinny wrócić do wpłacającego, ale co zrobić by tak się stało?

Ustalamy dane odbiorcy przelewu
Nie będzie z tym problemu, jeśli wykonaliśmy przelew do kogoś, kogo znamy np. omyłkowo wybraliśmy jednego z kontrahentów zapisanych jako stałych odbiorców. Niestety gro błędnych przelewów wynika z pomyłki przy wpisywaniu 26 cyfrowego numeru rachunku, wówczas sprawa się komplikuje. Poszukiwania danych właściciela rachunku można rozpocząć od sprawdzenia, bazy rachunków podatników Vat Wykaz podatników VAT – wyszukiwarka (podatki.gov.pl)
Jeśli ten sposób zawiedzie to nie pozostaje nam nic innego, jak powiadomienie swojego banku, o zaistniałej pomyłce. Bank w zależności od tego czy prowadzi rachunek odbiorcy przelewu czy też nie, albo sam powiadomi odbiorcę o konieczności zwrotu otrzymanych nienależnie środków, lub też powiadomi bank, w którym odbiorca posiada rachunek o zaistniałej sytuacji. Bank na podstawie art 143, 143a i 143b Ustawy o usługach płatniczych wezwie odbiorcę do zwrotu środków pod rygorem udostępnienia nam danych odbiorcy. Jeżeli od zgłoszenia upłynie miesiąc, a środki nie wrócą na nasz rachunek to mamy prawo zażądać od banku udostępnienia danych właściciela rachunku.

Wezwanie do zwrotu
Po uzyskaniu danych adresata pechowego przelewu, wysyłamy do niego wezwanie do zwrotu wpłaconej kwoty o następującej treści:

W związku z omyłkowo wykonanym przelewem w kwocie………wykonanym w dniu ………..na Państwa rachunek bankowy o nr. …………………………niniejszym działając na podstawie
art. 410 § 2 w związku z art. 405 k.c. wzywam Państwa do zwrotu powyżej wskazanej kwoty w terminie do dnia……………. na mój rachunek o nr …………………………………….
Uprzejmie informuję, że w razie braku zwrotu kwoty ………. w wyżej wskazanym terminie przekażę sprawę Kancelarii Windykacyjnej PROGRESS z siedzibą w Wrocławiu co może narazić Państwa na dodatkowe koszty.

Brak zwrotu – windykacja
Jeśli adresat przelewu okaże się uczciwy to z pewnością odda nienależnie otrzymane środki. Niestety część osób taki niespodziany przelew potraktuje jako dar od losu i nie poczuje się w obowiązku do zwrotu pieniędzy, wówczas nie obejdzie się bez działań windykacyjnych. Komplikacji związanych z odzyskaniem należności może być dużo więcej np. właściciel rachunku nie żyje lub wyjechał za granicę i nie ma z nim kontaktu. Jeszcze inne problemy mogą wynikać z faktu, że zasilony przez nas rachunek został zajęty przez komornika lub urząd skarbowy w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec właściciela rachunku. Tak więc odzyskanie należności tylko pozornie wydaje się formalnością, bo przy nieszczęśliwym splocie okoliczności może to być nie lada wyzwanie.

Jeśli masz problem z odzyskaniem pieniędzy z błędnego przelewu, potrzebujesz wsparcia kancelarii windykacyjnej to skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285