Cesja wierzytelności

W tym artykule chcielibyśmy przybliżyć Państwu pojęcie cesji odpowiadając na dwa krótkie pytania – czym właściwie cesja jest oraz jak jej dokonać. Umowa cesji zwana również przelewem wierzytelności jest to umowa, którą zawiera dotychczasowy wierzyciel (zwany cedentem) z osobą trzecią (zwaną cesjonariuszem), na mocy której cesjonariusz nabywa wierzytelność, która przysługiwała pierwotnemu wierzycielowi (cedentowi). Jeżeli więc znany jest nam dłużnik naszego dłużnika to poprzez zawarcie cesji wierzytelności możemy w łatwy i szybki sposób odzyskać swoje pieniądze. Brzmi interesująco prawda?

Może się wydawać, że cała operacja cesji nie jest niczym trudnym. Jednak jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać, aby została ona poprawnie przeprowadzona. Należy więc mieć na uwadze:

  • art.509 §1 kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że: „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.” Jak więc widać, można dokonać operacji cesji nawet bez zgody dłużnika, jednak trzeba przy tym naprawdę uważać, chociażby pod względem zgodności naszych działań z ustawą.
  • spełnienie szeregu wymogów formalnych bez których cesja może okazać się nieważna jak chociażby oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu, czy też obowiązek zawiadomienia dłużnika o fakcie dokonania cesji, ponieważ zgodnie z art. 512 kc dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie.

Jak zatem widać z powyższego opisu przy dokonywaniu umowy cesji należy naprawdę uważać, aby wszystkie nasze czynności były zgodne z prawem. Sam wymóg zgodności naszych działań z ustawą może być sporą trudnością, biorąc pod uwagę fakt, że pierwszy rzut oka niektóre przepisy dotyczące cesji mogą dla Państwa brzmieć jak „czarna magia”. Dlatego też zachęcamy do kontaktu ze specjalistami. Dzięki temu będą Państwo mogli uniknąć stresu, straty czasu czy pieniędzy.

Dominika Czapor


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285