Co zrobić z niezapłaconym nakazem zapłaty

Dłużnik nie zapłacił, komornik nie wyegzekwował, w efekcie zostałeś z kartką papieru zwaną nakazem zapłaty. Jaka jest wartość takiego nakazu, czy na jego podstawie warto reaktywować egzekucję, a może lepiej zapomnieć o dłużniku i wierzytelności? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz, kontaktując się z nami.
Bezpłatnie i niezobowiązująco sprawdzimy, jakie są realne szanse na odzyskanie należności z niespłaconego nakazu zapłaty lub wyroku.

Nakazy zapłaty po egzekucji komorniczej.

Windykacja wierzytelności pokomorniczych jest trudna, kosztowna i wymaga sporego nakładu pracy, dlatego zlecając windykację, musisz się liczyć z prowizją wyższą niż w przypadku wierzytelności, które nie były przedmiotem egzekucji komorniczej. W przypadku takich spraw stawki prowizyjne zaczynają się od 20%.

Kiedy wznowić windykację.

Co do terminu wznowienia działań windykacyjnych nie ma reguły, ale najwyższą skuteczność osiągamy w przypadku spraw, które trafiają do nas:
zaraz po umorzeniu egzekucji – wówczas dłużnicy tracą swoją dotychczasową czujność w ukrywaniu majątku,
tuż przed upływem okresu przedawnienia należności – gros dłużników popełnia błędy w obliczeniu terminu przedawnienia i przedwcześnie wracają do funkcjonowania w obrocie gospodarczym w błędnym przekonaniu, że nie zagraża im egzekucja,
Z pewnością nie warto ponawiać egzekucji przedawnionych wierzytelności, gdyż może to narazić wierzyciela na koszty związane z niecelowym wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Sprawdzenie dłużnika.

Przed przyjęciem zlecenia windykacji ustalimy:
jak wygląda sytuacja dłużnika, czy prowadzi działalność, czy posiada bądź posiadał majątek, z którego można przeprowadzić windykację,
czy wierzytelność nie jest przedawniona (obliczenie terminu przedawnienia tylko pozornie wydaje się łatwe),
czy w ogóle można wznowić windykację np. czy dłużnik nie ogłosił upadłości.

Zanim zlecisz sprawę.

Nie kontaktuj się z dłużnikiem, nie wysyłaj wezwań do zapłaty, nie rozpytuj o dłużnika wśród jego znajomych. W windykacji niezwykle ważny jest element zaskoczenia. Jeśli do dłużnika dotrą sygnały o planowanej windykacji, z pewnością przygotuje się na tą okoliczność, tym samym utrudni wyegzekwowanie należności.

Dlaczego warto ponawiać windykację.

Sytuacja majątkowa dłużnika zmienia się – czasami nawet wbrew jego woli np. uzyskanie prawa do spadku lub zachowku. Wbrew pozorom ciągłe ukrywanie majątku i życie poza systemem rachunków i wierzytelności nie jest proste.
Komornik komornikowi nierówny – niczym nadzwyczajnym jest sytuacja, gdzie wobec tego samego dłużnika kilku komorników jednocześnie prowadzi egzekucję, a tylko jednemu z nich udaje się odzyskać należność. Ważne jest więc, aby wniosek egzekucyjny trafił do odpowiedniego komornika, który szybko realizuje wnioskowane czynności.
Przerwanie przedawnienia  wznowienie egzekucji skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia wierzytelności.

Co zyskasz, zlecają nam windykację nakazu zapłaty.

1. Nie musisz obawiać się niespodziewanych kosztów komorniczych związanych m.in. z niecelowym wszczęciem egzekucji lub opieszałością wierzyciela,
2. Masz pewność, że Twoja sprawa trafi do sprawdzonego i skutecznego komornika,
3. Za pośrednictwem agencji detektywistycznej ustalimy majątek, z którego przeprowadzona zostanie egzekucja,
4. W razie potrzeby uruchomimy działania wykraczające poza egzekucję komorniczą, wszczynając windykację karną, zakaz działalności dla dłużnika, czy skargę pauliańską.

Rocznie wpływa do nas kilkaset zapytań o możliwość wyegzekwowania tytułów wykonawczych. Wśród nich znajdują się nakazy i wyroki, co do których można przeprowadzić skuteczną windykację. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoją należność można również odzyskać, to napisz do nas e-mail lub zadzwoń.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285