GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O DŁUŻNIKU

Kluczem do odzyskania pieniędzy są informacje o dłużniku i umiejętne ich wykorzystanie. Standardowo wierzyciele bazują na ustalonych przez komornika nieruchomościach, ruchomościach czy rachunkach bankowych, które aktualnie posiada dłużnik.  Jednak w praktyce dłużnicy nie czekają na komornika z przygotowanym do zajęcia mieniem, a na rachunkach nie posiadają „grubych milionów” pomimo wystawnego trybu życia. Potwierdzeniem tego są coroczne dane, według których skuteczność egzekucji komorniczych oscyluje wokół 20%.
Dlatego, aby zwiększyć szanse na odzyskanie należności, warto zadać sobie trud i poszukać informacji wykraczających poza standardowe ustalenia. W artykule tym omawiamy pięć takich przykładowych źródeł informacji.

Historia rachunku bankowego dłużnika
jest prawdziwą kopalnią wiedzy o dłużniku. Niewielu wierzycieli, również tych reprezentowanych przez prawników, ma świadomość, że poprzez komornika może uzyskać wgląd do historii  transakcji bankowych dokonanych przez dłużnika nawet z okresu sprzed wszczęcia egzekucji. Informacje z rachunku bankowego są szczególnie pomocne w ustaleniu kontrahentów dłużnika, oraz wydatków poczynionych przez dłużnika w ostatnim czasie. W ten sposób można ustalić wierzytelności przysługujące dłużnikowi a także zebrać doskonały materiał dowodowy do skargi pauliańskiej lub do założenia sprawy karnej związanej z wyprowadzeniem środków z firmy w celu ubezskutecznienia egzekucji.

Historia czynności cywilnoprawnych dłużnika
także za pośrednictwem komornika można wystąpić do Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji o wszelkich czynnościach cywilnoprawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich 5 latach min. umowach kupna-sprzedaży nieruchomości, ruchomości, darowizny itp. O ile sami komornicy nie przykładają większej wagi do tych informacji, bo i tak niewiele mogą zrobić w sytuacji, gdy dłużnik zbył majątek, to dla wierzyciela informacje te mogą okazać się bezcenne. Wierzyciel na bazie powziętych informacji może złożyć pozew o unieważnienie czynności cywilnoprawnych, wszcząć postępowanie karne, czy też wnioskować o orzeczenie wobec dłużnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Historia ksiąg wieczystych
księgi wieczyste nieruchomości należących do dłużnika to zbiór interesujących informacji o samym dłużniku. Wnikliwa analiza ksiąg, również tych zbytych, pozwala na min. ustalenie historii kredytowej dłużnika, egzekucji komorniczych prowadzonych z nieruchomości, hipotek ustanowionych na rzecz Urzędu Skarbowego, ZUS-u czy też kontrahentów.  W aktach ksiąg wieczystych znajdują się też akty notarialne związane z nieruchomością, sposobem ich zbycia, ceną, rozliczaniem itd. Częstokroć to w księgach wieczystych tkwi recepta na odzyskanie należności, wystarczy tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski z tej lektury.

Historia powiązań kapitałowo osobowych
jest wiele portali pomocnych w ustaleniu powiązań kapitałowo-osobowych dłużnika i wierzyciele chętnie z nich korzystają. Problem w tym, że w swych poszukiwaniach ograniczają się tylko do informacji dostępnych poprzez strony internetowe, pomijając przeglądnięcie dokumentów znajdujących się w sądowych aktach spółek. Tymczasem przewertowanie akt KRS może ujawnić kilka ciekawych tropów związanych z majątkiem dłużnika.

Historia rodziny
akty urzędu stanu cywilnego, testamenty, umowy rozdzielności majątkowej itp. to kolejne dokumenty mogące zawierać wskazówki do skutecznego działania. Nawet niewypłacalnym od lat dłużnikom trafiają się spadki, zachowki lub inne prawa majątkowe. Opłaca się więc monitorować co dzieje się w kręgu rodziny dłużnika, wkroczyć w odpowiednim momencie i jako wierzyciel wejść w prawa dłużnika.

Być może zastanawiasz się teraz, gdzie jeszcze szukać informacji stanowiących impuls do podjęcia działań wobec dłużnika? Spektrum możliwości jest naprawdę duże, ale wymaga większego wysiłku niż tylko oddanie sprawy do sądu i komornika. Jeżeli sam nie jesteś w stanie tego zrobić, to zleć windykację naszej firmie. Przekonasz się, jak zdobywamy informacje i w jaki sposób z nich skutecznie korzystamy.

 

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285