Ile trwa windykacja?

To jedno z najczęściej padających pytań przy okazji zlecenia windykacji. Niestety nie sposób precyzyjnie na nie odpowiedzieć, windykacja bowiem może trwać tydzień, miesiąc, rok, a czasami nawet kilka lat… Zresztą sam sprawdź, co może decydować o długości czasu potrzebnego do odzyskania Twoich pieniędzy.

Po pierwsze, to zależy od wierzyciela:
decyzja o windykacji – im szybciej podejmiesz działania windykacyjne, tym większe szanse masz na szybkie odzyskanie należności. Windykacja to swoisty wyścig z czasem i… innymi wierzycielami. Zazwyczaj ten kto wystartuje z opóźnieniem, nie ma szansy na jego wygranie.
dowody na bezsporność wierzytelności – jeśli dysponujesz dokumentami takimi jak np. podpisane faktury, oświadczenie dłużnika o uznaniu roszczenia czy weksel, to możesz liczyć na szybkie uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, co oczywiście przełoży się na szybkość odzyskania należności.

Po drugie, to zależy od dłużnika:
stan posiadania – wyzbycie lub ukrycie przez dłużnika majątku, niewątpliwe wydłuży windykację. Przeprowadzenie skargi pauliańskiej czy postępowania karnego jest nie tylko praco ale i czasochłonne.
ilość długów – im więcej wierzycieli tym trudniejsza i dłuższa windykacja. Zmotywowanie dłużnika, żeby zapłacił Twoją fakturę w pierwszeństwie przed innymi zobowiązaniami, wymaga najczęściej przeprowadzenia wywiadu gospodarczego i znalezieniu „haków” na dłużnika lub majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję.
restrukturyzacja lub upadłość wszczęcie, któregoś z tych postępowań właściwe może zakończyć windykację i pozbawić Cię szans na odzyskanie należności. Na czas trwania tych postępowań dłużnik otrzymuje parasol ochronny przed działaniami egzekucyjnymi.
gra na czas jeżeli dłużnik korzysta ze wsparcia firm świadczących tzw. antywindykację, polegającą na skarżeniu wszystkich czynności sądowych i egzekucyjnych, może skutecznie opóźnić windykację.

Po trzecie, to zależy od windykującego
Prowizja płatna na zasadzie success fee – jeśli korzystasz z pomocy kancelarii prawnej czy windykacyjnej, to koniecznie uzależnij jej wynagrodzenie od odzyskania środków od dłużnika, taki sposób rozliczeń motywuje bowiem do szybkiego działania. Jeśli zaś zgodzisz się na płatność za roboczogodziny, to w interesie windykującego będzie toczenie nieskończenie długiego procesu windykacyjnego..
Stopniowanie prowizji jeśli windykującemu przysługiwać będzie wyższa prowizja w przypadku odzyskania należności na etapie egzekucji komorniczej niż na etapie windykacji przedsądowej, to nie będzie miał on motywacji do szybkiego działania, wszak im później odzyska, tym więcej zarobi.
Okres wypowiedzenia umowy – krótki okres wypowiedzenia umowy windykacji, z pewnością zmotywuje usługodawcę do szybkiej i efektywnej windykacji.

Po czwarte, to zależy od zdarzeń losowych
O czasie trwania windykacji mogą zadecydować również nieprzewidziane zdarzenia, jak np. śmierć dłużnika, choroba sędziego, pożar lub kradzież zajętego majątku. Moglibyśmy wymienić tu cały szereg zdarzeń, które torpedują windykację, los bywa jednak przewrotny i czasami przychodzi z pomocą w szybkim odzyskaniu należności np. poprzez uzyskanie przez dłużnika niespodziewanego spadku.

Nasza najszybsza i najdłuższa windykacja
Oferując nasze usługi, nie reklamujemy ich hasłami typu: windykacja w 30 dni, nakaz zapłaty w 7 dni itp. Windykacją zajmujemy się od 2005 roku i zadajemy sobie sprawę, ile realnie trwa odzyskanie należności. Zdarzają się sprawy odzyskane w kilka dni ale i takie, które trwają latami, np. ze względu na śmierć dłużnika. Jedną z takich spraw prowadziliśmy ponad 5 lat, w trakcie których ustaliliśmy majątek pozostały po dłużniku, dotarliśmy do jego spadkobierców, ustanowiliśmy zabezpieczenie należności i przeprowadziliśmy postępowanie o stwierdzanie nabycia spadku. Przyjmując to zlecenie, nikt nie mógł przewidzieć pracochłonności i poziomu trudności sprawy. W windykacji poza szybkością w działaniu, liczy się również wytrwałość i konsekwencja w działaniu, a tej nigdy nam nie brakowało.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285