Jak odzyskać dług od poręczyciela?

Jeśli swoje należności zabezpieczasz umowami poręczenia, powinieneś wiedzieć, że umowy te nie zawsze gwarantują odzyskanie należności. Piszemy o tym, ponieważ wielu wierzycieli zabezpieczonych poręczeniem, pomimo braku płatności ze strony dłużnika, spokojnie czeka, wychodząc z założenia, że wystarczy tylko poinformować poręczyciela i ten natychmiast ureguluje całe zobowiązanie. Jednak na ogół poręczyciele bronią się rękoma i nogami przed spłatą długu. Co więcej, część z nich przygotowana jest na windykację już… w momencie podpisywania umowy poręczenia.
Jeśli zamierzasz podjąć działania windykacyjne wobec poręczyciela przeczytaj poniższy wpis.

Co to jest poręczenie?

Zgodnie z art. 876 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (sejm.gov.pl) przez umowę poręczenia, poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Jak przebiega windykacja poręczyciela?

1. Wysłanie wezwanie do zapłaty – zarówno do dłużnika, jaki i poręczyciela. Informację o tym, że dłużnik spóźnia się ze spełnieniem świadczenia, należy wysłać do poręczyciela niezwłocznie – art. 880 k.c. Zwłoka w zawiadomieniu poręczyciela, może skutkować nieuznaniem przez niego części narosłych z tego powodu odsetek.

2. Pozew o zapłatę – wobec dłużnika oraz poręczyciela.
W trakcie procesu poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. Poręczyciel nie traci prawa do zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela.

Przykładowe zarzuty składane przez poręczycieli mogą dotyczyć:
– niezachowania pisemnej formy poręczenia,
– poręczenia za długi przyszłe, bez oznaczenia ich wysokości,
– odwołania poręczenia, gdy było ono bezterminowe i dotyczyło długów przyszłych,
– powołania się na czynności prawne dokonane przez dłużnika z wierzycielem, po udzieleniu poręczenia, które wpływałby na zwiększenie zobowiązania poręczyciela.

3. Egzekucja komornicza. Po uporaniu się z dłużnikiem i poręczycielem w sądzie i uzyskaniu tytułu egzekucyjnego, następnym etapem jest egzekucja komornicza, która wcale nie musi być tylko formalnością. Bywa, że dopiero na tym etapie wierzyciele dowiadują się, że zabezpieczenie ze strony poręczyciela realnie nie stanowiło żadnego zabezpieczenia, ponieważ poręczyciel nie posiada majątku. Dlatego bardzo ważne jest, aby na etapie zawierania umowy poręczenia uzyskać informację, czy poręczyciel dysponuje majątkiem, z którego będzie możliwe przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

Podsumowanie.

Poręczenie to świetne zabezpieczenie pod warunkiem, że:
– poręczający posiada majątek,
– przy zawieraniu umowy poręczenia nie popełniono błędów formalnych,
– dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności pozwalają na szybkie uzyskanie nakazu zapłaty zarówno w stosunku do dłużnika jak i poręczyciela,
– egzekucja komornicza zostanie przeprowadzona sprawnie i skutecznie.

Chcesz odzyskać należność od poręczyciela, skorzystaj z naszych usług, rozliczanych według zasady success fee.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285