JAK ODZYSKAĆ VAT Z NIEZAPŁACONEJ FAKTURY

Od 1 stycznia 2019r. wierzyciel, wobec którego dłużnik zwleka z zapłatą za fakturę powyżej 90 dni, może uznać taką wierzytelność za nieściągalną. Prawo do skorygowania wcześniej zapłaconego podatku vat daje mu art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług. Wystarczy, że spełnione zostaną następujące warunki:

  • wierzyciel w dniu poprzedzającym złożenie korekty jest czynnymi płatnikami podatku VAT,
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona.

Uznanie wierzytelności za nieściągalną w rozumieniu ustawy o VAT nie wpływa w żadnym razie na możliwość egzekwowania należności od dłużnika, należy jedynie rozważyć czy zająć się sprawą odzyskania należności we własnym zakresie, czy też zlecić sprawę firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej.

Z podjęciem takiej decyzji nie należy jednak zwlekać, bowiem windykacja to swojego rodzaju wyścig z czasem i innymi wierzycielami. W wyścigu tym tylko najszybsi i najbardziej zmotywowani wierzyciele odzyskują swoje pieniądze. Zachęcam więc Państwa do kontaktu z nami, rozmowa telefoniczna nic nie kosztuje i do niczego Państwa nie obliguje.

 

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285