Firma windykacyjna – jak wybrać skuteczną firmę.

Szukasz firmy windykacyjnej? Wybór nie jest łatwy, w Polsce działa kilkaset firm świadczących odzyskiwanie wierzytelności a każda z nich obiecuje wysoką skuteczność i kompleksową obsługę. Jak w takim razie wybrać tą jedną?

Firma windykacyjna – czym się zajmuje?

To podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności zmierzających do odzyskiwaniu należności od dłużników. Zakres usług świadczonych przez firmy windykacyjne jest różny, najczęściej obejmuje:

 • windykację terenową – polegającą na bezpośrednich wizytach u dłużnika,
 • windykację polubowną – odzyskanie należności w drodze negocjacji z dłużnikiem,
 • wywiad gospodarczy – poszukiwanie majątku dłużnika,
 • windykację sądową – uzyskanie tytułu wykonawczego, prowadzeniu egzekucji komorniczej,
 • windykację karną – zebranie dowodów o popełnionym przestępstwie na szkodę wierzyciela i wszczęcie postępowania karnego,
 • windykację pokomorniczą – wznowienie postępowania wobec dłużników, co do których egzekucje komornicze okazały się nieskuteczne.

Windykacja w świetle prawa.

Firma windykacyjna funkcjonuje na zasadach ogólnych, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza, że każdy przedsiębiorca może świadczyć windykację i nie musi przy tym posiadać specjalnego pozwolenia lub licencji. Wszelkie czynności windykacyjne niełamiące powszechnie obowiązującego prawa są legalne.

Dla kogo windykacja?

Z usług firm windykacyjnych korzystają:
– banki, firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe, leasingowe, pożyczkowe (zaległości w spłatach rat),
– przedsiębiorstwa (niezapłacone faktury),
– urzędy (opłaty za brak biletów w transporcie miejskim),
– osoby fizyczne (umowy pożyczek, świadczenia odszkodowawcze).
Na rynku funkcjonują duże korporacje windykacyjne przyjmujące do windykacji masową ilość zleceń oraz mniejsze podmioty specjalizujące się w windykacji wybranego segmentu wierzytelności np. faktur w sektorze B2B.

Wynagrodzenie firmy windykacyjnej.

Podstawową częścią wynagrodzenia jest prowizja płatna po wyegzekwowaniu należności. Cześć firm zastrzega sobie dodatkowo prawo do kosztów obsługi prawnej, ale nie brakuje też firm, które realizują zlecenia z przejęciem na siebie ryzyka kosztów zastępstwa procesowego także w przypadku nieskutecznej windykacji lub upadłości dłużnika. 

Umowa windykacji.

Każda firma stosuje własne formularze umów. Można wyróżnić dwa rodzaje umów:

 • umowę powierniczego przelewu wierzytelności, z przeniesieniem praw wierzyciela na firmę windykacyjną,
 • umowę zlecenia windykacji – na podstawie której firma windykacyjna odzyskuje należności w imieniu wierzyciela bezpośrednio na jego konto.

Ranking firm windykacyjnych.

Nie ma oficjalnych rankingów skuteczności. Co prawda firmy chętnie publikują informacje o swojej wysokiej skuteczności, jednak są to dane praktycznie niemożliwe do zweryfikowania. Więcej o skuteczności firm windykacyjnych piszemy w artykule Jaka jest skuteczność firm windykacyjnych? (e-progress.com.pl)

Jak wybrać skuteczną firmę windykacyjną – wskazówki dla wierzyciela.

 1. Przeczytaj umowę.
  Po pierwsze nie kieruj się hasłami reklamowymi typu: windykacja w 7 dni, na koszt dłużnika, 100% skuteczności. Zamiast tego przeczytaj dokładnie umowę windykacji, niby oczywiste, a jednak… Sam wielokrotnie byłem świadkiem, kiedy klient zlecał nam windykację bez zapoznania się z treścią umowy. 

 2. Płatność tylko od efektu.
  To, co wydaje się standardem, niestety nim nie jest. Wiele firm poza prowizją obciąża wierzycieli innymi kosztami. Uważaj więc na „pułapki kosztowe” związane z opłatami:
  – za wypowiedzenia umowy windykacji,
  – za ogłoszenie przez dłużnika upadłości lub umorzenie egzekucji,
  – za zastępstwo procesowe w przypadku niewyegzekwowania należności.
  Nie chodzi tu zatem o samą prowizję, ale również inne koszty, chociażby związane z udziałem prawnika w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Jeżeli firma windykacyjna zastrzega sobie prawo do obciążenia wierzyciela kosztami za pracę prawnika w sytuacji nieskutecznej windykacji, to może oznaczać, że nie jest pewna swoich możliwości i gwarantuje sobie zarobek w inny sposób.

 3. Plan działania – co zrobi firma.
  Skuteczniejszego działania możesz oczekiwać od firmy, która przed przyjęciem zlecenia informuje wierzyciela, co ustaliła o dłużniku i co zamierza zrobić w sprawie. Ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika przed przyjęciem zlecenia jest konieczne już na etapie przygotowania oferty windykacji. Dla firmy przyjmującej wszystkie sprawy „w ciemno” priorytetem może być jak największa ilość zleceń, a nie jakość świadczonej usługi.

 4. Okres wypowiedzenia.
  Część firm windykacyjnych stara się związać swoich klientów umowami na wyłączność z długimi okresami wypowiedzenia. Na krótkie okresy wypowiedzenia mogą sobie pozwolić firmy, które są pewne swoich możliwości i umiejętności. Nie muszą wiązać klientów umowami na rok lub dłużej, ponieważ nie obawiają się rezygnacji z ich usług. Krótki okres wypowiedzenia to zwiastun szybkiego i efektywnego działania.

 5. Doświadczenie w branży.
  Im większe doświadczenie w konkretnej branży, tym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności.  Przykładowo firma windykacyjna specjalizująca się w odzyskiwaniu opłat telekomunikacyjnych, niekoniecznie będzie skuteczna w sektorze budowlanym lub rolniczym. Ponadto wiele kancelarii prawnych posiada windykację jako jeden z elementów swojej szerokiej oferty, co może mieć wpływ na skuteczność świadczonej windykacji.

 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za windykację.
  Nie chodzi tylko o kontakt e-mail czy infolinię, ale o bezpośredni telefon do osoby prowadzącej sprawę. Decydując się na zlecenie windykacji dużej korporacji prowadzącej masową obsługę wierzytelności, musisz się liczyć z ryzykiem, że sprawa utknie w morzu innych spraw. Mniejsza firma nie działa schematycznie oraz umożliwia szybki kontakt z osobą faktycznie zajmującą się zleceniem.

 7. Referencje.
  Uwiarygodnieniem skutecznego działania nie są anonimowe opinie w internecie, ale faktyczne referencje zadowolonych klientów, do których możesz zwrócić się o potwierdzenie skuteczności wybranej  firmy.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285