Licytacja majątku dłużnika – uprawnienia wierzyciela.

Większość wierzycieli zawiadomienie o terminie licytacji zajętego dłużnikowi mienia traktuje tylko informacyjnie, cierpliwie czekając na rezultat licytacji. Czy tak bierna postawa wierzyciela jest zasadna? Niestety praktyka pokazuje, że wiele licytacji nie dochodzi do skutku wobec braku chętnych licytantów, dlatego ważne jest, aby wierzyciel lub jego reprezentant swoimi działaniami aktywnie wspomógł komornika w doprowadzeniu do sprzedaży majątku dłużnika. Co zatem zrobić, aby licytacja doprowadziła do zaspokojenia wierzyciela, a nie tylko wygenerowała kolejne koszty?

  • Rozpowszechnienie informacji o licytacji

Samo zamieszczenie ogłoszenia w portalu www.licytacje.komornik.pl oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sądzie, niekoniecznie wystarczy do znalezienia licytantów. Zwłaszcza w przypadku sprzętu specjalistycznego np. używanego w przetwórstwie spożywczym, energetycznym, budowlanym czy też chemicznym może się okazać, że ogłoszenie to nie trafi do potencjalnych kupców. Warto zatem we własnym zakresie poszukać zainteresowanych i przekazać im bezpośrednio wiadomość o planowanej licytacji. Z naszego doświadczenia wynika, że takie działanie wierzyciela znacznie zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej sprzedaży mienia, a co za tym idzie zaspokojenia wierzyciela.

  • Uczestnictwo w licytacji

Nawet jeżeli wierzyciel nie jest bezpośrednio zainteresowany nabyciem licytowanego przedmiotu to powinien być reprezentowany w trakcie tej czynności przez doświadczonego pełnomocnika. Taka obecność może zapobiec „porozumieniu” potencjalnych nabywców z dłużnikiem, skutkiem którego kupcy odstępują od licytacji w zamian za tzw. „odstępne” otrzymane od dłużnika – w efekcie czego licytacja nie dochodzi do skutku. Warto również osobiście sprawdzić, czy dłużnik nie doprowadził przed licytacją do zmniejszenia wartości zajętego mienia np. wymieniając jego części na bardziej zużyte.

  • Weryfikacja działań komornika

Licytacja odbywająca się w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności dłużnika stanowi doskonała okazję do przeprowadzenia dodatkowych zajęć majątku dotychczas nie ustalonego przez komornika. Udział wierzyciela przy czynnościach komorniczych jest również istotny z tego względu, że niektórzy komornicy ulegają presji dłużnika (groźby, prośby) i odstępują od przeprowadzenia czynności. Tak więc w interesie wierzyciela jest, aby dopilnował na miejscu jak wyglądają relację komornik- dłużnik, czy też komornik – inni wierzyciele.

  • Przejęcie mienia

Jeżeli w drodze licytacji zajęty przedmiot nie zostanie sprzedany, wierzyciel ma prawo do jego przejęcia po cenie wywoławczej. Skorzystanie z tego uprawnienia nie zawsze jest jednak opłacalne, zwłaszcza w sytuacji gdy egzekucja komornicza prowadzona była z wniosku wielu wierzycieli. Aby uniknąć rozczarowania należy przed złożeniem stosownego oświadczenia o przejęciu majątku dłużnika przeprowadzić dokładną kalkulację wszelkich kosztów związanych z tą transakcją uwzględniając mi.n. opłaty egzekucyjne należne komornikowi, koszty innych wierzycieli czy też możliwość odliczenia podatku VAT jeżeli przejmujący zostanie nim obciążony.

Reasumując – licytacja majątku dłużnika jest zazwyczaj ostatnią szansą dla wierzyciela na odzyskanie pieniędzy, dlatego należy dołożyć wszelkich starań ażeby przyniosła ona oczekiwany skutek. Stosując się do powyżej opisanych wskazówek, możecie Państwo znacząco zwiększyć swoją szansę na skuteczną egzekucję.

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Edyta Koziarska

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285