winykacja wrocław progress

MONITORING PŁATNOŚCI

Celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstaniu należności przeterminowanych. Można to osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności.

Czynności podejmowane w ramach monitoringu to:

  • kontakt telefoniczny

  • wysyłanie wiadomości sms lub e-mail

  • wysyłanie monitu listownego

Monitorowanie należności realizujemy w oparciu o stałą umowę współpracy lub w ramach pojedynczych zleceń.
Zlecając nam monitoring sam określasz, w jakim zakresie i z jaką częstotliwością mamy wykonać usługę. Płacisz tylko za faktycznie wykonane monity, bez żadnych abonamentów i stałych opłat.

Co zyskujesz korzystając z monitoringu należności:

  • zwiększenie dyscypliny płatniczej bez ingerencji w bieżące relacje handlowe

  • kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów

  • większą skuteczność interwencji podmiotu zewnętrznego

  • odciążenie działu księgowości

  • możliwość zautomatyzowania usługi monitoringu i windykacji na preferencyjnych warunkach

Dodatkowo nasi Klienci korzystający z usługi monitoringu na podstawie stałej umowy współpracy otrzymują całkowicie bezpłatnie pieczęć prewencyjną do stemplowania wystawianych faktur i rachunków. Ostrzega ona przed próbą zlekceważenia obowiązków płatniczych i daje wyraźny przekaz kontrahentom, że brak spłaty w terminie spowoduje wszczęcie działań windykacyjnych przez Progress.