Od jakiej kwoty windykowane są wierzytelności.

Nie ma ograniczeń prawnych określających wysokości kwoty, od której można prowadzić działania windykacyjne. Brak dolnego limitu nie oznacza, że kancelarie windykacyjne chętnie przyjmą każde, nawet najdrobniejsze zlecenie.

Od jakiej kwoty windykacja.

Nasza firma świadczy windykację wierzytelności od kwoty 3 000 zł. W związku z tym, czasami spotkamy się z zarzutami klientów twierdzących, że nie można dłużnikowi odpuszczać żadnej złotówki i każdą kwotę należy odzyskać, choćby dla zasady!
Oczywiście nie można odmówić im racji, wszak zasady są ważne, ale liczy się też rentowność prowadzonego przedsięwzięcia. Jeśli więc firma zarabia na prowizji płatnej od wyegzekwowanej należności, to wysokość tej prowizji nie może być niższa od kosztów poniesionych przez w toku windykacji. Co za tym idzie, prowizja powinna pokrywać wydatki dotyczące m.in.
– ustalania majątku dłużnika – wywiadu gospodarczego,
– obsługi prawnej i administracyjnej,
– przeprowadzenia czynności terenowych.

Teoretycznie przy niskich wierzytelnościach, moglibyśmy ograniczyć budżet wydatków związanych z windykacją, poprzez zawężenie naszych działań do wysłania wezwania do zapłaty oraz wykonania kilku telefonów do dłużnika. Tylko wówczas, usługa taka nie odbiegałaby od tego, co wierzyciel mógłby wykonać we własnym zakresie. A przecież decydując się na skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii windykacyjnej, masz prawo oczekiwać usługi ekstra, dalece wykraczającej poza podstawowe czynności.

Windykacja niższych kwot.

Tak, ale dla Stałych Klientów.

Klientów posiadających niskie wierzytelności możemy wesprzeć wzorami pozwów o zapłatę, wniosków egzekucyjnych lub innych pism związanych z dochodzeniem należności. Natomiast wierzyciele, którzy zdecydują się na stałą współpracę z naszą firmą, mogą liczyć na to, że do windykacji przyjmiemy również mniejsze zlecenia, jeśli tylko dotyczyć będą one dłużnika, z którego można wyegzekwować należność.
Zapraszamy więc do długofalowej współpracy.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285