Pozew o zapłatę faktur – wybór prawnika, koszty i czas procesu. Kiedy warto złożyć pozew.

Złożenie pozwu o zapłatę jest często koniecznym ale i kosztownym krokiem do odzyskania należności. Jeśli chcesz zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy, przeczytaj co jako wierzyciel powinieneś wiedzieć, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Ile kosztuje pozwanie dłużnika?

Zacznij od ustalenia kosztów związanych z wytoczeniem powództwa. I nie chodzi tylko o początkowe koszty, ale wszystkie które mogą pojawić się w trakcie procesu. Nie daj się przy tym zwieść propagowanym hasłom, że kosztami zostanie obciążony dłużnik, bowiem nie masz pewności, czy zasądzone koszty w ogóle zostaną wyegzekwowane.

Koszty związane ze złożeniem pozwu o zapłatę to:

  • Wpis sądowy – jest to opłata, jaką zapłacisz do sądu za rozpoznanie pozwu. Wysokość wpisu uzależniona jest od wysokości dochodzonej kwoty. Stawki wpisu sadowego reguluje art 13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (sejm.gov.pl)

  • Zastępstwo procesowe – jest to wynagrodzenie prawnika za reprezentację w sądzie. Zazwyczaj prawnicy żądają zapłaty „z góry”, czyli przed złożeniem pozwu. Oczywiście nie masz obowiązku korzystania z prawnika i możesz samodzielnie złożyć pozew o zapłatę, na przykład na podstawie publikowanego przez nas wzoru Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy (e-progress.com.pl) Innym rozwiązaniem jest zlecenie windykacji z zastrzeżeniem, że nie zostaniesz obciążony zastępstwem procesowym. Takie rozwiązanie oferuje również nasza firma.

  • Koszty dojazdu na rozprawy, koszty biegłych, ekspertyz – jeśli posiadasz wierzytelność sporną, kwestionowaną przez dłużnika, to w toku postępowania mogą pojawić się dodatkowe koszty. Największe z nich to koszty opinii biegłych sądowych.

Co, jeśli przegrasz sprawę.

Sprawy nie wygrywają prawnicy, lecz dowody, dlatego przed złożeniem pozwu należny ocenić posiadane dowody, aby ustalić prawdopodobieństwo wygranej w sądzie. Pamiętaj, że na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia przysługującego mu roszczenia, a od przedsiębiorców dochodzących zapłaty za faktury, oczekuje się zgromadzenia materiału dowodowego, nie budzącego wątpliwości co do wymagalności długu. Składając pozew, nie poparty dowodami należy liczyć się z oddaleniem powództwa, utratą wpisu sądowego oraz koniecznością pokrycia kosztów procesowych pozwanego.

Jakie są szanse odzyskania należności?

Uzyskanie nakazu zapłaty niczego nie gwarantuje. W praktyce niewielu dłużników dobrowolnie decyduje się na spłatę zadłużenia po wydaniu orzeczenia sądowego. W związku z tym, przed złożeniem pozwu ustal, czy dłużnik prowadzi działalność, posiada majątek i czy po wygraniu sprawy w sądzie będziesz mógł przeprowadzić skuteczną egzekucję.
W przypadku niewypłacanych dłużników szkoda czasu i pieniędzy na procesowanie się w sądzie – lepiej od razu szukać innych rozwiązań windykacyjnych np. założenie dłużnikowi sprawy karnej.

Ile czasu trwa proces sądowy o zapłatę?

Gro pozwanych dłużników, instruowanych przez swoich pełnomocników potrafi storpedować sprawę w sądzie na wiele miesięcy a czasem i lat. Jednak to ile potrwa postępowanie sądowe, w dużej mierze zależy od samego wierzyciela i tego, w jaki sposób przygotuje pozew i jakimi dowodami dysponuje.
Na podstawie naszych doświadczeń możemy stwierdzić, że czas oczekiwania na prawomocny nakaz zapłaty wynosi około 2 miesiące, oczywiście jeśli dłużnik nie zakwestionuje nakazu.

Pozew sądowy o zapłatę – jak ograniczyć koszty.

  • Uzyskuj od dłużnika uznanie długu, dzięki czemu zredukujesz koszt wpisu sądowego o 75%.
  • Korzystaj z prawnika, któremu nie będziesz musiał płacić, jeśli należność nie zostanie odzyskana.

Jeśli chcesz odzyskać należności w sposób najbardziej ekonomiczny i skuteczny skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285