Szybka windykacja

Windykacja w 30 dni, ekspresowe odzyskiwanie wierzytelności – to tylko niektóre z chwytliwych haseł reklamowych mających przekonać wierzycieli do skorzystania z usług podmiotów świadczących windykację. Niestety nośne hasła reklamowe często nie mają przełożenia na rzeczywistość.

Z naszego doświadczenia wynika, że największe szanse na szybką windykację mają wierzytelności przeterminowane do 4-5 tygodniu. Niestety wraz z upływem czasu możliwości te maleją, zwłaszcza gdy roszczenie jest sporne, a wierzyciel nie posiada dokumentacji jednoznacznie potwierdzających jego istnienie.
Jeżeli w toku windykacji konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego i egzekucyjnego to oczywistym jest, że cała procedura będzie trwała co najmniej kilka miesięcy. Tym samym przywołane na wstępie deklaracje o odzyskaniu wierzytelność w terminie 30 czy nawet 60 dni można włożyć miedzy bajki…

Szybka windykacja, czyli jaka?

Co zatem jako firma windykacyjna możemy zaoferować wierzycielowi zainteresowanemu szybkim odzyskaniem długu?
Przede wszystkim wszelkie czynności konieczne do odzyskania wierzytelności wykonujemy w możliwie najkrótszym czasie i tak np.:

  • ustalamy majątek dłużnika w tym nieruchomości, ruchomości, wierzytelności w ciągu 24 godzin
  • składamy pozew sądowy w ciągu 24 godzin od otrzymania od wierzyciela pełnej dokumentacji
  • wszczynamy egzekucję komorniczą  w 24 godziny od uzyskania tytułu wykonawczego
  • przeprowadzamy windykację terenową  do 5 dni od przyjęcia zlecenia niezależnie, w którym miejscu na terenie Polski dłużnik ma swoją siedzibę.

Ponadto nie pozostajemy bierni w sytuacji, gdy postępowanie sądowe dotyczące zasądzenia należności, orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy też wyjawienia majątku prowadzone jest opieszale. Wówczas aktywnie korzystamy z uprawnień do złożenia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, więcej na ten temat  Jak przyspieszyć sprawę sądową – wzór skargi na opieszałość – odpowiedzialność sądu za opieszałość (e-progress.com.pl)

Mamy świadomość, że w toku windykacji może wystąpić szereg okoliczności i zdarzeń mających wpływ na czas realizowanej usługi. W tej sytuacji składanie deklaracji odzyskania należności w konkretnym terminie, byłoby nieuczciwe wobec naszych Klientów.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285