WINDYKACJA NIEKONWENCJONALNA

Czy świadczycie usługę windykacji wykraczającą poza schemat – wezwanie do zapłaty, pozew, nakaz i komornik? — jest to pytanie częstokroć pojawiające się w kierowanych do nas e-mailach. Najczęściej pada ono ze strony osób, które nie mogą odzyskać swoich należności pomimo, że ich dłużnik ma się dobrze i spokojnie prowadzi działalność gospodarczą. W niniejszym artykule wskażemy kilka sposobów na dłużnika stosowanych przez windykatorów, które zakresem wykraczających poza czynności stricto prawnicze.

Podstawiony klient – metoda skutecznie utrudniająca dłużnikowi prowadzenie działalności gospodarczej. Sprowadza się do składania przez windykatorów licznych fikcyjnych zamówień w firmie dłużnika. Zobrazujemy to na przykładzie pewnego dłużnika, który oferował wymianę okien i drzwi, pojawiał się u klienta dokonywał obmiarów pobierał zaliczkę… i tyle go widziano. Windykatorzy działający w imieniu jednego z oszukanych w ten sposób wierzycieli postanowili skutecznie utrudnić prowadzanie procederu poprzez składanie fikcyjnych zamówień przedsiębiorcy od wymiany okien . Gdy ten przyjeżdżał w celu dokonania obmiarów i skasowania w jego mniemaniu „kolejnej ofiary” okazywało się, że potencjalny klient się rozmyślił, bo windykatorzy poinformowali go o niezrealizowanych zleceniach dłużnika. Po zaaranżowaniu kilku takich niedoszłych zamówień w rożnych częściach kraju oszust od okien postanowił zwrócić pobraną kwotę reprezentowanemu przez windykatorów wierzycielowi.

Działania terenowe – to podstawa windykacji, niestety wiele firm windykacyjnych, czy też prawników ogranicza swoją aktywności tylko do prowadzenia „czynności wirtualnych zza biurka”. Tymczasem praktyka pokazuje, że windykacja terenowa, czy też osobiste uczestnictwo przy zajęciach komorniczych ma znaczący wpływ na odzyskanie należności. Już sama obserwacja dłużnika w jego miejscu zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozwala na ustalenie z kim dłużnik współpracuje, dla kogo świadczy usługi i komu sprzedaje towar.

Windykacja trzeciodłużników – czyli osób, firm, instytucji finansowych od których dłużnik może otrzymywać zapłatę za świadczone przez siebie usługi lub sprzedany towar itd. Oczywiście informacje o kontrahentach dłużnika nie są powszechnie i łatwo dostępne, dlatego też ich zdobycie wymaga dużej operatywności. Znając klientów dłużnika można się zwrócić do nich bezpośrednio z propozycją dokonania kompensaty ich zobowiązania z windykowaną wierzytelnością lub też wskazać komornikowi do zajęcia ustaloną wierzytelność. Bywa tak, że już samo zajęcie wierzytelności powoduje, że dłużnik nie chcąc stracić swoich kontrahentów decyduje się na dobrowolną spłatę zobowiązania.

Kontrola Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Sanepidu – każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę jak kłopotliwe mogą być czynności sprawdzające uprawnionych do tego organów państwa. Składanie tzw. donosów o nieprawidłowościach w firmie dłużnika może być na tyle dotkliwe, że dla świętego spokoju dłużnik dobrowolnie ureguluje należność wierzyciela – informatora.

Presja psychiczna – wielu dłużników pragnie uchodzić w otoczeniu swoich znajomych, sąsiadów czy kontrahentów za osoby majętne prowadzące świetnie prosperujący biznes. Tak więc perspektywa rozpowszechnienia informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach może skutecznie zmotywować dłużnika do uregulowania zobowiązania. Warto przy tym zaznaczyć, że upublicznienie informacji o zaległościach dłużnika – przedsiębiorcy, wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej nie stanowi naruszenia prawa.

Powyżej wskazaliśmy tylko pięć wybranych niekonwencjonalnych sposobów na odzyskanie należności. Właściwie można byłoby wymienić ich co najmniej kilkanaście, stosowanych w zależności od tego kim jest dłużnik i co może zmotywować go do zapłaty należności. Jeżeli więc mają Państwo problem z odzyskaniem należności od dłużnika – przedsiębiorcy a wszelkie dotychczasowe standardowe działania nie przyniosły rezultatu, to zapraszam do kontaktu z nami. Windykacja za naszym pośrednictwem dalece wykracza poza postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Witold Mleczko

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285