winykacja wrocław progress

WINDYKACJA POKOMORNICZA

Jeżeli posiadają Państwo dotychczas niewyegzekwowane tytuły wykonawcze, to proponujemy pomoc w ich windykacji. Wydanie przez komornika postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność, wcale nie musi oznaczać braku możliwości odzyskania należności.

Dlaczego warto zlecić nam windykację należności umorzonych przez komornika:

Posiadamy niekonwencjonalne metody ustalania majątku dłużnika

Bardzo często działania komornika są nieskuteczne, ponieważ wierzyciel nie jest w stanie wskazać majątku dłużnika, z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję. Nasze wnioski egzekucyjne zawierają szczegółowy wykaz majątku dłużnika ze wskazaniem ksiąg wieczystych nieruchomości, pojazdów, numerów rejestracyjnych i rachunków bankowych i przysługujących mu wierzytelności np. z tytułu wykonanej przez niego usługi lub sprzedanego towaru.

Współpracujemy z tylko z wybranymi i skutecznymi komornikami

Obecnie w Polsce działa około 2000 kancelarii komorniczych, wśród nich są kancelarie, które niczym hurtownie przyjmują tysiące spraw rocznie. Przy tak dużym wpływie wniosków trudno spodziewać się, że komornik dokona wszelkich możliwych czynności zmierzających do odzyskania długu. Nasze wnioski obsługiwane są tylko poprzez wyselekcjonowane kancelarie komornicze, z którymi współpracujemy od lat, dlatego wskazane przez nas czynności realizowane są przez komornika od ręki.

Uczestniczymy przy czynnościach egzekucyjnych komornika w terenie

Wielu komorników prowadzi egzekucję, ograniczając się do działań zza biurka, często nie mając żadnego kontaktu z dłużnikami i nie prowadząc działań terenowych. W praktyce tak prowadzona wirtualnie egzekucja okazuje się bezskuteczna. Prowadząc sprawę, w pełni korzystamy z prawa do reprezentacji wierzyciela przy czynnościach w terenie. Pracownicy naszej firmy aktywnie uczestniczą przy prowadzonej egzekucji, wskazując komornikowi składniki majątkowe dłużnika, z których należy prowadzić egzekucję.

Udaremniamy zabiegi zmierzające do ukrycia majątku przez dłużnika

Egzekucje komornicze mogą być prowadzone tylko z aktualnie posiadanego majątku dłużnika. Komornik nie ustala, co dłużnik posiadał przed wszczęciem egzekucji i nie ma możliwości unieważnienia czynności związanych ze sprzedażą lub darowaniem majątku. W takich sytuacjach ustalamy, czy dłużnik dokonał czynności zmierzających do ukrycia majątku i pokrzywdzenia wierzyciela. Narzędziem służącym do podważenia i zakwestionowania takich czynności jest skarga pauliańska, w której stosowaniu mamy bogate doświadczenie.