winykacja wrocław progress

WINDYKACJA SIERADZ

ZADZWOŃ DO NAS

+48 518 235 285

WYŚLIJ EMAIL

info@e-progress.com.pl

PYTANIE DO KANCELARII WINDYKACYJNEJ:

PYTANIE: Rekompensata za koszty odzyskania należności

Prowadzę hurtownię w Sieradzu, chciałbym się dowiedzieć, czy mogę od swoich dłużników żądać oprócz odsetek dodatkowo kosztów za brak terminowej płatności?

Odpowiedź:

Jeżeli Pana dłużnikami są firmy, to można od nich żądać zarówno odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak i rekompensaty za koszty odzyskania należności.

Obecnie do każdej niezapłaconej w terminie faktury można doliczyć równowartość 40 euro, ale już od 1 stycznia 2020r. stawki rekompensaty ulegną zwiększeniu i tak:

– gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych, będzie można doliczyć -40 euro
– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych-70 euro
– gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.-100 euro

Równowartość kwoty rekompensaty jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Proszę mieć też na uwadze, że jeżeli poniesione koszty związane z odzyskaniem należności przewyższą kwoty, o których mowa powyżej to można żądać od dłużnika ich zwrotu.

Jeżeli potrzebny jest Panu wzór pisma wzywającego dłużnika do zapłaty odsetek oraz kosztów rekompensaty lub chciałby Pan porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat możliwości obciążenia dłużnika kosztami, proszę zadzwonić do nas. Za darmo i niezobowiązująco udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

Jeżeli rozważa Pan zlecenie sprawy do windykacji, proszę umówić się na spotkanie z naszym przedstawicielem w Sieradzu lub innym wybranym przez Pana miejscu.