Wniosek do komornika – wysokość opłat

Zastanawiasz się, jakie opłaty poniesiesz w związku ze złożeniem wniosku do komornika? Bardzo dobrze, lepiej wcześniej przygotować się na ewentualne wydatki, tym bardziej, że w przypadku bezskutecznej egzekucji to na wierzycielu spoczywa obowiązek zapłaty kosztów poniesionych przez komornika w toku egzekucji. A te mogą być naprawdę spore, dlatego już na etapie składania wniosku do komornika, sprawdź ile może kosztować przeprowadzenie poszczególnych czynności.

Co to są wydatki komornicze.
To wydatki poniesione przez komornika w toku postępowania egzekucyjnego. W poniższej tabeli przedstawiliśmy ich wykaz i koszt

Czynność

Koszty

Uzyskanie dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
– zapytanie do Urzędu Skarbowego

– zapytanie do ZUS

– zapytanie do rejestru zastawów (obowiązkowe w przypadku prowadzenia egzekucji o świadczenie pieniężne przekraczające 20.000 zł),

– zapytanie o nieruchomości dłużnika do systemu elektronicznych ksiąg wieczystych (EKW)

 

 


35,00 zł

36,55 zł

20,00 zł

 

 

20,00 zł

Doręczenie korespondencji

Wysokość uzależniona jest od ilości wysłanej korespondencji. Stawki wahają się od 8 do 12 zł za jeden list. Średnio w sprawie wysyłanych jest kilkanaście listów, ale bywa też, że ilość listów przekracza 50, a nawet 100 sztuk.

Przejazd poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;

Wysokość kosztów odpowiada wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.

Transport specjalistyczny

Koszty uzależnione są od stawek firm świadczących usługi transportu.

Utrwalanie czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięk

50,00 zł

Działania komornika poza rewirem komorniczym,

Jeżeli komornik podejmuje czynności poza rewirem komorniczym, wydatki w postaci diet przysługujących komornikowi oraz osobom zatrudnionym w kancelarii komorniczej i uczestniczącym w tych czynnościach, kosztów przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz kosztów transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, nawet w razie przysługującego mu zwolnienia od kosztów komorniczych. Wydatków tych nie wlicza się do kosztów obciążających dłużnika.

Opłata za poszukiwanie majątku

100,00 zł

Opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

100,00 zł

Należności biegłych i tłumaczy,

Biegłemu i tłumaczowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych do wydania opinii lub dokonania tłumaczenia. Koszty uzależnione są od nakładu pracy związanego z wykonaniem opinii lub tłumaczenia. Mogą wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych np. średni koszt oszacowania nieruchomości zabudowanej wynosi około 4000 zł

Ogłoszenia

Od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Zależy od formy ogłoszenia, najdroższe są ogłoszenia w prasie np. dotyczące licytacji.

Przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym

Każdy komornik sam określa stawki, zależą one od umowy z bankiem, w którym kancelaria prowadzi rachunek. Bywa, że przelewy są bezpłatne, ale są też kancelarie, które płacą za jeden przelew 5 zł

Wydatki komornicze w zależności od wnioskowanych czynności mogą więc wynieść od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Najwyższe wydatki związane są z egzekucją z ruchomości i nieruchomości.

Uwaga na inne koszty.
Wydatki komornicze to nie jedyne koszty, którymi może zostać obciążony wierzyciel. W jednym ze wcześniejszych artykułów pisaliśmy o okolicznościach w jakich komornik może obciążyć wierzyciela naprawdę sporymi kosztami wynoszącymi 5% lub 10% egzekwowanego świadczenia! Dotyczy to sytuacji związanych np. z bezczynnością wierzyciela w toku egzekucji czy też złożeniem wniosku o umorzenie egzekucji bez wskazania, że ma to związek z otrzymaniem wpłaty od dłużnika. Przeczytaj czy-komornik-moze-obciazyc-wierzyciela-kosztami-egzekucji 

Gro wierzycieli składając wniosek do komornika działa w przekonaniu, że w końcowym rozliczeniu za komornika i tak zapłaci dłużnik. Wnioskują więc o możliwie najszerszy zakres prowadzenia egzekucji, nie bacząc na koszty. Niestety skuteczność egzekucji pozostawia wiele do życzenia i bywa, że wierzyciele po egzekucji zostaje nie tylko z niewyegzekwowanym tytułem, ale też sporymi kosztami do zapłaty.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeni egzekucji komorniczej lub szukasz innych sposobów na odzyskanie swoich pieniędzy skontaktuj się z nami. Sprawdź jak możemy Ci pomóc.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285