Zajęcie wierzytelności dłużnika – kiedy i jak zastosować.

Zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Z poniższego wpisu dowiesz się jak dokonać zajęcia wierzytelności i dlaczego jest to tak skuteczny środek windykacyjny.

Co to jest zajęcie wierzytelności?

W trakcie postępowania egzekucyjnego, jako wierzyciel masz prawo zająć wierzytelności (płatności) przysługujące Twojemu dłużnikowi od jego płatników. Przykładem takich wierzytelności mogą być środki należne dłużnikowi z tytułu:

  • płatności za faktury wystawione przez dłużnika za wykonane usługi lub sprzedane towary- od kontrahentów,

  • nadpłaty w podatkach – od Urzędu Skarbowego,

  • zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej – od Urzędu Gminy,

  • umów zlecenia, pożyczek i innych umów cywilno-prawnych – od zobowiązanych,

  • umów z operatorami kart płatniczych.

Katalog możliwych do zajęcia wierzytelności jest szeroki, czasami zaskakujący, takim nietypowym płatnikiem dłużnika może być nawet… komornik.

Jak zająć wierzytelność.

Wystarczy złożyć do komornika wniosek o zajęcie wierzytelności z podaniem danych trzeciodłużnika, czyli podmiotu, od którego dłużnikowi przysługują płatności. Dobrze jeśli we wniosku wskażemy z jakiego tytułu miałaby to być płatność np. zwrotu pożyczki, zapłaty za zakupiony towar. Z ostrożności można zawnioskować o zajęcie “wszelkich” wierzytelności przysługujących dłużnikowi.
Po otrzymaniu wniosku o zajęcie wierzytelności, komornik zawiadomi trzeciodłużnika o zajęciu i wezwie go do przekazania świadczenia na rachunek komornika. Podstawą zajęcia wierzytelności jest art 895 i dalsze Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (sejm.gov.pl)

Co jeśli, trzeciodłużnik nie zrealizuje zajęcia wierzytelności.

Bywa, że dłużnik naszego dłużnika jest jego dobrym znajomym, wieloletnim kontrahentem, a nawet rodziną. Im bliższe relacje występują pomiędzy dłużnikiem i trzeciodłużnikiem, tym większe prawdopodobieństwo, że wspólnie będą szukać sposobów na nieprzekazywanie wierzytelności do komornika. Niektórzy po prostu nie realizują zajęcia, inni składają fałszywe oświadczenia, dokonują rozliczeń gotówkowych z datą wsteczną, czy też zawierają pozorne umowy cesji. Jednak trzeciodłużnik dopuszczający się tego rodzaju kombinacji, musi liczyć się z odpowiedzialnością cywilną, a nawet karną, związaną z ubezskutecznieniem egzekucji. Oczywiście jeśli wierzyciel udowodni mu taki proceder, co wcale nie jest łatwe.

Jak ustalić wierzytelność przysługującą dłużnikowi.

Każda firma zajmująca się windykacją, ma swój know-how w ustalaniu wierzytelności. W tym miejscu nie będziemy ujawniać wszystkich naszych patentów na ustalanie danych trzeciodłużników, przedstawimy tylko wybrane:
– weryfikacja historii rachunków bankowych dłużnika i ustalenie danych podmiotów dokonujących wpłat w okresie ostatnich kilku miesięcy,
– sprawdzenie wyników przetargów, w których uczestniczył dłużnik,
– obserwacja firmy dłużnika i ustalenie do kogo dostarcza towar lub wykonuje usługi.
Można też zlecić komornikowi sprawdzenie faktur wystawionych przez dłużnika w ostatnich tygodniach. A czasami wystarczy podszyć się pod potencjalnego klienta i poprosić dłużnika o dane kontrahentów, którzy mogliby udzielić mu referencji.

Od czego zależy skuteczność zajęcia wierzytelności.

Aby zajęcie wierzytelności zakończyło się sukcesem, musi zostać zrealizowane ekspresowo. Na konkretnym przykładzie pokażemy jaką rolę odgrywa czas w realizacji zajęcia.

Przykład: Uzyskaliśmy informację, że nasz dłużnik w dniu 10 czerwca wystawił Spółce XYZ fakturę z terminem płatności na 24 czerwca. Jeśli wyślemy do komornika wniosek o zajęcie ustalonej wierzytelności tradycyjną pocztą, a następnie komornik w klika dni po otrzymaniu naszego wniosku, również za pośrednictwem poczty wyśle do Spółki XYZ zajęcie, to prawdopodobnie listonosz pojawi się z przesyłką w Spólce XYZ, gdy ta zdąży już zapłacić dłużnikowi fakturę.
Tą samą sprawę można załatwić dużo szybciej, osobiście dostarczając wniosek o zajęcie wierzytelności do komornika, który uda się bezpośrednio do Spółki XYZ i doręczy zajęcie.
O ile w pierwszej wersji czas realizacji zajęcia wyniesie 3-4 tygodnie, to w wersji drugiej może to być… 3-4 godziny.

Być może zastanawiasz się, po co zadawać sobie trud i ustalać wierzytelności, a następnie gnać do komornika z wnioskiem, przecież i tak wierzytelność wpłynie na rachunek dłużnika, wystarczy więc zająć rachunek i spokojnie czekać.
Może i tak, ale…. zanim środki wpłyną na rachunek dłużnika, może dojść do zbiegów egzekucji, albo dłużnik może wnieść o zwolnienie środków na wynagrodzenia pracowników, albo egzekucję z rachunku może wszcząć uprzywilejowany wierzyciel np. Urząd Skarbowy, który w pierwszej kolejności będzie zaspokajany. Takich niespodzianych zdarzeń jest bez liku, nie warto więc ryzykować i zająć pieniądze u źródła. Odrębną kwestią jest, że dłużnicy nie zawsze swoim płatnikom wskazują własny rachunek bankowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu egzekucji z wierzytelności lub szukasz innego sposobu na odzyskanie należnych Tobie pieniędzy, skontaktuj się z nami.

Sprawdź, na którym miejscu uplasowało się zajęcie wierzytelności w sporządzonym przez nas w 2020 r rankingu najskuteczniejszych sposobów na dłużnika jak-odzyskac-pieniadze-od-dluznika-najskuteczniejsze-sposoby.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285