ZBIEG EGZEKUCJI

Do zbiegu egzekucji dochodzi wówczas, gdy z tego samego majątku dłużnika egzekucję wszczyna więcej niż jeden organ egzekucyjny (komornik, dyrektor ZUS, naczelnik US). Dla wierzyciela informacja o zbiegu egzekucji może zwiastować dłuższy czas prowadzenia egzekucji i mniejsze szanse na odzyskanie całej zasądzonej kwoty. Organy egzekucyjne niewłaściwe do dalszego prowadzenia egzekucji muszą bowiem przekazać sprawy do organu właściwego, który następnie dzieli zajęte środki na wszystkich wierzycieli.

Chcąc uniknąć powyższych konsekwencji wierzyciel winien rozważyć, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zwolnienie spod egzekucji mienia co którego nastąpił zbieg z jednoczesnym zajęciem innych składników nie objętych dotychczas egzekucją. Przykładem może być sytuacja gdy zbieg egzekucji nastąpił do rachunku bankowego dłużnika, na który wpływają należności przysługujące mu od kontrahentów. Zwalniając spod egzekucji rachunek bankowy i jednocześnie wnosząc o zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi bezpośrednio od kontrahentów sprawimy, że żadne środki nie wpłynął na zajęty rachunek bankowy dłużnika, bowiem przekazane zostaną one bezpośrednio od kontrahentów do sprawy egzekucyjnej, w której zajęte zostały wierzytelności.

Powyższa sytuacja pokazuje to co już wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych artykułach, że aktywność wierzyciela w kreowaniu postępowania egzekucyjnego ma istotny wpływ na skuteczne odzyskanie należności. Samo zawnioskowanie o prowadzenie egzekucji z „majątku ustalonego przez komornika” często skutkuje tytułowym zbiegiem egzekucji, a co za tym idzie bezproduktywnym przekazywaniu sprawy od komornika do komornika.

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Witold Mleczko

 

Artykuły, które warto przeczytać:

Dłużnik ukrywa majątek

Co wskazać komornikowi do zajęcia

Egzekucja ze spadku przysługującego dłużnikowi


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285