winykacja wrocław progress

WINDYKACJA KARNA

Spłata wierzytelności, czy pobyt w zakładzie karnym?
Postawienie dłużnika przed takim wyborem to nasz główny cel, kiedy inne metody windykacji zawodzą. Polski Kodeks Karny za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Niewielu jest dłużników tak zdeterminowanych, żeby nie płacić swoich zobowiązań, by poświęcić za to swoja wolność.

Dłużnik podlega odpowiedzialności karnej w przypadku gdy:

   • wyłudził towar lub usługę

   • celowo wyzbył się majątku

   • przeniósł majątek na nowo powstałą firmę

   • zaspokajał tylko wybranych wierzycieli

   • prowadził działalność sprzeczną z zasadami gospodarowania

Windykacja karna polega na:

  • zebraniu materiału dowodowego umożliwiającego skierowanie zawiadomienia do prokuratury

  • ścisłej współpracy z organami ścigania w toku postępowania

  • zawiadomieniu wszystkich możliwych instytucji kontrolnych o podejrzewanych nieprawidłowościach w firmie dłużnika

Z naszego doświadczenia wynika, że rzadko zdarzają się sytuacje, w których wierzyciele pozostają bezradni wobec swoich dłużników. Sukces w postaci odzyskania należności w znacznej mierze zależy od determinacji, znajomości prawa oraz wniesionego nakładu pracy i czasu.