PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY – WZÓR

Wezwania do zapłaty inicjuje proces odzyskiwania należności. Sposób, w jaki zostanie przygotowane pierwsze pismo z żądaniem zapłaty może decydować o dalszych relacjach na linii wierzyciel – dłużnik. Treść wezwania do zapłaty powinna nieść jasny i czytelny komunikat – zapłać, bo jak nie to profesjonalnie i z pełną determinacją przeprowadzę procedurę windykacyjną.
Pamiętaj, że nie masz obowiązku sam wzywać dłużnika do zapłaty, możemy to zrobić za Ciebie. Jeżeli jednak zdecydujesz się na samodzielne przygotowanie wezwania, skorzystaj ze wzoru, który przygotowaliśmy poniżej, a jeśli nie przyniesie on zamierzonego skutku, niezwłocznie skontaktuj się z nami.
Za darmo i niezobowiązująco przedstawimy Ci nasz pomysł na Twojego dłużnika.

 Miejscowość, dnia………………………

Dane wierzyciela

…………………………..

 

Nazwa i adres dłużnika
…………………………………

 

                                                                     PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

Wzywam do ostatecznego uregulowania:
-należności głównych w kwocie ……………zł,
-odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w kwocie………………zł.
-rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (zgodnie z art 10 pkt 1 ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych) w kwocie………………zł.
Łączną kwotę w wysokości………………….zł. proszę uregulować w terminie do dnia ……………….
na poniżej wskazany rachunek bankowy
…………………………………………………………………………………

Podstawą niniejszego wezwania jest wierzytelność wynikająca z następujących dokumentów

Nazwa dokumentu             Termin płatności        Kwota (zł.)       Odsetki (zł.)         Rekompensata przeliczona na zł.
……………………            …………..………       ………………     ………………..          ………………………………

……………………           ……………..……        ………………     ………………..          ………………………..……

Informuję, że w razie braku zapłaty zobowiązania w wyżej wskazanym terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W sytuacji podjęcia rozmów z wierzycielem przed skierowaniem pozwu sądowego istnieje możliwość polubownego zakończenia sprawy.
W tym celu proszę o niezwłoczny kontakt pod nr tel. …………………

Z poważaniem

……………………


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285