Umowa windykacji – 5 zapisów, na które powinieneś uważać.

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które podpisują umowy w wierze, że ustalenia ustne oraz obietnice reklamowe wprost przenoszone są do zawieranych umów to niestety możesz się srodze rozczarować. Powyższe ostrzeżenie dotyczy każdego rodzaju usług, w tym również windykacji. Dlatego zanim podpiszesz umowę, na podstawie której zlecisz odzyskanie należności, dowiedz się na jakie zapisy umowy należy zwrócić szczególną uwagę.

tlo6-min

1. Czy umowa windykacji jest cesją wierzytelności?

Unikaj umów z cesją wierzytelności. Podpisując cesję, w zasadzie stracisz kontrolę nad wierzytelnością. Od momentu zawarcia umowy cesji, cesjonariusz będzie mógł samodzielnie decydować o przebiegu windykacji właściwie nie pytając o twoje zdanie. W trakcie procesu sądowego, czy egzekucji komorniczej to cesjonariusz będzie stroną postępowania. Od umowy cesji bezpieczniejszym dla wierzyciela rozwiązaniem jest umowa zlecenia windykacji.

2. Na czyj rachunek wpłaca dłużnik?

W umowie windykacji możesz zastrzec, że nie udzielasz pełnomocnictwa do odbioru należności od dłużnika. Przy takim zastrzeżeniu nie będziesz musiał się martwić, czy windykowana należność nie utknie po drodze na rachunku pośrednika oraz czy w ogóe zostaniesz poinformowany o jej odzyskaniu.

Oto jak powyższe można wpisać do umowy:

Firma „X” działa w imieniu i na rzecz Wierzyciela, w celu wyegzekwowania należności bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez Wierzyciela. Niniejsza umowa nie jest cesją wierzytelności i nie upoważnia Firmy „X” do przyjmowania wpłat od dłużnika.

3. Zmienność prowizji w trakcie trwania windykacji.

Uważaj na tzw. stopniowanie prowizji. Jeżeli prowizja przy kolejnych etapach windykacji miałaby wzrastać np. przy postępowaniu ugodowym 10%, po oddaniu sprawy do sądu 15%, po wszczęciu egzekucji komorniczej 20% to w interesie windykującego będzie prowadzenie spraw jak najdłużej, aby doprowadzić do etapu, w którym odzyskanie wierzytelności będzie dla niego najbardziej opłacalne.

4. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy zostaniesz obciążony prowizją?

Nie akceptuj zapisów, na podstawie których zostaniesz obciążony kosztami w przypadku wypowiedzenia umowy windykacji. Zagwarantuj sobie możliwie krótkie okresy wypowiedzenia umowy, na wypadek gdyby firma windykacyjna okazała się mało skuteczna.

5. Czy w przypadku bezskutecznej egzekucji zostaniesz obciążony kosztami zastępstwa procesowego i egzekucyjnego?

Płacenie za bezskuteczną egzekucję samo w sobie brzmi absurdalnie, a jednak takie regulację czasami pojawiają się w umowach windykacji. Jak przekładają się one na efektywność windykacji, nie trzeba nikomu tłumaczyć.

Jak widzisz umowa windykacji to nie tylko wysokość prowizji, ale też inne kwestie, często istotniejsze od tego, czy za windykację zapłacisz 6% czy 9%.
Pamiętaj, że umowy windykacji mogą być swobodnie kształtowane przez strony, co otwiera szerokie pole do jej negocjacji.
Jeśli znajdziesz w umowie jakikolwiek punkt budzący wątpliwość to wystąp o zmodyfikowanie jej treści, aby była ona w pełni czytelna i transparentna.

Chcesz sprawdzić umowę, na podstawie której prowadzimy windykację?
Zadzwoń tel. 518 235 285

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285