NIEWYPŁACALNOŚĆ SPÓŁKI Z O.O.

Postanowienie o bezskutecznej egzekucji z majątku spółki z o.o. najczęściej kończy walkę wierzyciela o odzyskanie pieniędzy, jednak nawet w takiej sytuacji nie należy się poddawać, są bowiem możliwości, które dają realne szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności. Aby z nich skorzystać, należy ustalić, kto od momentu powstania zobowiązania pełnił funkcję członka zarządu niewypłacalnej spółki,  a następnie sprawdzić:

  • czy osoby te posiadają majątek prywatny, najlepiej w postaci nieruchomości
  • czy zasiadają one w zarządach innych spółek
  • czy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą.

Jeżeli któraś z osób spełni powyższe kryteria to należy rozważyć podjęcie następujących działań :

  • złożenie pozwu sądowego, zgodnie bowiem z art. 299 kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają za jej zobowiązania
  • złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 586 ksh za niezłożenie wniosku o upadłość we właściwym terminie, ponadto zakres zawiadomienia można rozszerzyć, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na możliwość popełnienia przestępstw określonych w art 286 kk (oszustwo)  oraz art. 300 kk (ukrywanie majątku)
  • złożenie wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Przeprowadzenie powyższych czynności, mimo że jest czasochłonne i wymagają sporej aktywności oraz zaangażowania  ze strony wierzyciela, w efekcie końcowym może doprowadzić do odzyskania należności od osób pełniących funkcję członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o.

Edyta Koziarska


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285