Windykacja odsetek

Wzrost stóp procentowych spowodował, że wysokość odsetek od niezapłaconych w terminie faktur została wywindowana na niespotykany dotąd poziom. Pomimo tego, sporo firm i tak nie płaci w terminie swoich zobowiązań, uznając kredyt kupiecki za najtańszą, a nawet darmową formę kredytowania. W pewnej mierze odpowiadają za to sami wierzyciele, którzy do tej pory tolerowali opóźnienia w płatnościach otrzymywanych od swoich kontrahentów. Czasy jednak się zmieniają, odsetki rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie windykacją odsetek. Właściwie nie ma dnia, w którym nie wpływałyby do nas pytania dotyczących windykacji odsetek, dlatego na te najczęściej pojawiające się, odpowiadamy poniżej.

Ile wynoszą odsetki za niezapłacenie w terminie faktury?

W sytuacji, kiedy rozliczenia dotyczą transakcji pomiędzy firmami, zwykle mamy do czynienia z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, których aktualnie wysokość wynosi aż 15,75% w skali rokuI na tym poziomie pozostaną co najmniej do końca roku, bowiem ich wysokość jest ustalana co 6 miesięcy (1 stycznia oraz 1 lipca) poprzez zsumowanie stopy referencyjnej NBP i 10 punktów procentowych.

Na jakiej podstawie naliczane są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Od kiedy można liczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Jak najszybciej obliczę odsetki od niezapłaconych faktur?

Kiedy przedawniają się odsetki?

Odsetki jako świadczenie okresowe przedawniają się w terminie 3 lat, jednakże nie mogą one przedawnić się później, niż świadczenie główne. Oznacza to, że jeżeli należność podstawowa nie została zapłacona i przedawniła się w terminie np. 2 letnim, to odsetki od tej należności również przedawniły się w terminie 2 latInaczej będzie jeżeli należność podstawowa została zapłacona przed terminem przedawnienia, wówczas odsetki jako roszczenie samodzielne przedawni się w terminie 3 letnim.

Czy poza odsetkami mogę obciążyć dłużnika innymi kosztami?

Tak, wierzyciel któremu przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, może od swojego dłużnika żądać rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość kwoty:
1) 40 euro –gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Jak zlecić windykację odsetek.

Wystarczy, że prześlesz na adres info@e-progress.com.pl dane dłużnika oraz wykaz zapłaconych po terminie faktur a w ciągu 24 godzin otrzymasz od nas ofertę wraz z wysokością prowizji, którą zapłacisz nam dopiero gdy odsetki trafią na Twoje konto.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285