Brak zapłaty za faktury – 5 najczęściej popełnianych błędów

Brak zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedaż towaru, koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym oraz czas poświęcony na walkę z dłużnikiem. To cena, jaką przychodzi wierzycielom zapłacić za błędne decyzje związane z odzyskiwaniem należności.
Dowiedz się, jakie są najczęstsze błędy popełniane przez wierzycieli.

Brak udokumentowania wierzytelności
Zamówienie telefoniczne, brak protokołu odbioru czy dokumentu w-z i faktura bez podpisu dłużnika. Wszystko to sprawia że dłużnik może przeciągać proces latami. Nawet w przypadku wygrania sprawy, co wcale nie jest oczywiste, może się okazać, że dłużnik jest już niewypłacalny. I na nic zdadzą się tu argumenty wierzycieli, że umowa ustna to też umowa, że są świadkowie transakcji, a faktura nie musi być podpisana, bo księgowy tego nie wymaga. Problem z udokumentowaniem wierzytelności opóźnia lub wręcz uniemożliwia odzyskanie należności.

Na windykację zawsze jest czas
Odkładanie decyzji o windykacji zdarza się każdemu wierzycielowi. Argumentów do nic nierobienia jest wiele np. poczekam, bo mam 2 letni okres przedawnienia, bo dłużnik to dobry klient, bo może sam zapłaci…. A każdy upływający tydzień to dodatkowy czas dla dłużnika na ukrycie majątku i przygotowanie się do egzekucji komorniczej. W czasie kiedy część wierzycieli cierpliwie czeka, inni podejmują działania i uzyskują nakazy zapłaty, ustanawiają zabezpieczenia na majątku dłużnika, a tym samym wyprzedzają niemrawą konkurencję w wyścigu o swoje należności.

Sam odzyskam należność
Pewnie, że z pomocą szablonów dostępnych w internecie samemu można przygotować pisma procesowe czy złożyć wniosek do komornika. Jednak przebrnięcie całej procedury niczego nie gwarantuje. Windykacja to kooperacja windykatora terenowego, detektywa i prawnika. Brak fachowej wiedzy prawniczej, narzędzi do przeprowadzenia wywiadu gospodarczego czy predyspozycji do windykacji terenowej prowadzą tylko do frustracji i braku efektów. Przed podjęciem samodzielnej windykacji warto realnie ocenić swoje możliwości i skonfrontować z tym, co może zaoferować firma windykacyjna.

Sprzedam wierzytelność i po sprawie
Teoretycznie proste rozwiązanie, w praktyce może okazać się niewykonalne. Wystarczy sprawdzić giełdy wierzytelności i przekonać się, jak gigantyczna jest ich podaż, a oferty kupujących dalece odbiegają od oczekiwań wierzycieli. Wierzytelność po długim okresie przeterminowania, co do której nie dokonano żadnego zabezpieczenia, może się okazać niezbywalna nawet za kilka procent jej wartości. Dlatego przechowanie wierzytelności w celu późniejszej odsprzedaży jest obarczone dużym ryzykom utraty jej wartości.

Nie odzyskałem, bo komornik był nieskuteczny
Według danych publikowanych przez Gazetę Prawną w artykule z dnia 14-02-2019r.  „Komornicy mniej skuteczni…” w roku 2018 z egzekucji komorniczych wierzyciele otrzymali ok. 9 z 62,5 mld zł, co stanowi tylko 14,37 proc. wszystkich odzyskiwanych długów. Dlatego standardowy wniosek do komornika może być niewystarczający do odzyskania należności. Wierzyciel musi dać coś od siebie np. ustalić kontrahentów dłużnika, zebrać dowody do postępowania karnego, ustanowić hipoteki przymusowe, wstąpić w prawa dłużnika, przejąć prawo do spadku czy leasingu, wnieść skargę pauliańską, złożyć wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika itd. Jest szereg czynności wykraczających poza standardową egzekucję, które mogą być wykonane przez wierzyciela. Oczywiście najwygodniej jest obarczyć swoimi niepowodzeniami opieszały sąd, czy nieskutecznego komornika, ale przede wszystkim to od wierzycieli i ich pełnomocników zależy czy wierzytelność zostanie odzyskana.

Podsumowując, większości błędów wynika z braku działania lub tylko z pozornych działań samych wierzycieli. Jeśli więc chcesz uniknąć błędów, to przede wszystkim nie zwlekaj z decyzją o windykacji i znajdź odpowiedniego partnera, z wsparciem którego odzyskasz należne środki. Skoro trafiłeś na naszą stronę, to nie musisz daleko szukać, wystarczy się z nami skontaktować – resztę zrobimy za Ciebie.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285