Opłata sądowa od pozwu o zapłatę.

Informujemy, że od 21 sierpnia 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W związku z tym wzrosły opłaty od pozwów i tak w zależności od wysokości przedmiotu sporu zapłacimy odpowiednio:
pozew do 500 zł. – wpis 30 zł.
ponad 500 złotych do 1 500 złotych – 100 złotych;
ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – 200 złotych;
ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych –  400 złotych;
ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – 500 złotych;
ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – 750 złotych;
ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – 1 000 złotych.
W sprawach, których wartość przedmiotu sporu przekracza 20 000 zł. wpis sądowy wyniesie 5%.
Maksymalna opłata od pozwu wyniesie 200 000 zł.

W porównaniu do dotychczas obowiązujących stawek wpisy wzrosły znacząco, w niektórych przypadkach nawet kilkukrotnie np. składając pozew o zapłatę 20 000 zł. do 20 sierpnia 2019 płaciliśmy 300 zł. a po nowelizacji opłata wzrosła do 1000 zł.
Warto pamiętać, że opłaty od pozwów mogą być mniejsze, jeśli dysponujemy dokumentem potwierdzającym istnienie wierzytelności z podpisem dłużnika.
Podpisana faktura lub uznanie długu pozwala na złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym przy wpisie mniejszym aż o 75% od wyżej wskazanych stawek.
Dla niektórych wierzycieli wprowadzone podwyżki mogą stanowić barierę w dochodzeniu należności na drodze sądowej. Rezygnacja z postępowania sądowego nie zamyka jednak możliwości odzyskania należności poprzez inne działania windykacyjne, o niektórych z nich szerzej piszemy TU .

Wszystkich zainteresowanych windykacją pozasądową oraz sądową, zapraszamy do kontaktu.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285