Uprawnienia firmy windykacyjnej.

Nie jesteście dla mnie stroną, nic mi nie zrobicie, bo nie macie żadnych uprawnień – taka reakcja dłużnika przy kontakcie z firmą windykacyjną nie jest odosobniona. Czy dłużnik ma rację i faktycznie windykatorzy nie posiadają realnych możliwości odzyskania należności?
Otóż nie, windykator to osoba, która na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ma właściwie takie same uprawnienia jak sam wierzyciel w dochodzeniu wierzytelności. W toku windykacji może podjąć szereg działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności, oczywiście nie przekraczając przy tym granic prawa.

Katalog wybranych czynności realizowanych przez firmy windykacyjne:

 • Kontaktowanie się z dłużnikiem korespondencyjnie, telefonicznie i osobiście,
 • Prowadzenie negocjacji oraz zawarcie ugody z dłużnikiem,
 • W przypadku dłużników będących przedsiębiorcami publikowanie informacji w prasie i internecie o ofercie sprzedaży wierzytelności,
 • Ustalanie majątku dłużnika, zwykle przy współpracy z detektywem,
 • Inicjowanie postępowań sądowych w celu:
  • uzyskania nakazu zapłaty,
  • ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika,
  • wyjawienia majątku dłużnika,
  • orzeczenia wobec dłużnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wydania postanowienia o upadłości dłużnika,
 • Inicjowanie postępowania egzekucyjnego przez komornika,
 • Informowanie komornika o majątku dłużnika, z którego należy przeprowadzić egzekucję,
 • Uczestniczenie w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika,
 • Zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużnika polegającego np. na oszustwie lub celowym wyzbyciu się majątku.

Wbrew potocznej opinii windykatorzy mają bardzo szerokie spektrum środków do wykorzystania. Oczywiście nie mają prawa przymusowego zajęcia mienia dłużnika (takie uprawnienie ma jedynie komornik), ale umiejętne zastosowanie powyżej opisanych czynności, może się okazać dla dłużnika bardzo dotkliwe i mobilizujące do uregulowania zadłużenia.

Masz dłużnika? Skontaktuj się z nami i sprawdź co zrobimy, aby odzyskać Twoją wierzytelność.

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285