Przypomnienie o niezapłaconej fakturze – wzór

Masz kontrahentów zalegających z płatnościami, ale nie chcesz jeszcze podejmować wobec nich zdecydowanych kroków windykacyjnych – wyślij im przypomnienie o niezapłaconych fakturach! Dlaczego warto przypominać o płatności? – zachowasz w ten sposób dobre relacje z kontrahentem, który nie będzie mógł Ci zarzucić, że nie dałeś mu szansy na dobrowolną spłatę, …

Jak sprawdzić czy dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli nosisz się z zamiarem udzielenia kredytu kupieckiego lub dochodzenia należności na drodze sądowej, czy też egzekucji komorniczej. Aktualnie najlepszym narzędziem do weryfikacji sytuacji dłużnika pod kątem upadłości lub restrukturyzacji jest:Portal publiczny KRZ – Wyszukiwanie podmiotów (ms.gov.pl) Poza tym pomocny może być …

Faktury – przedawnienie. Po jakim czasie przedawniają się niezapłacone faktury?

Czy wiesz, że: 2 i 3 letnie terminy przedawnienia faktur liczy się na ostatni dzień roku kalendarzowego, odsetki od faktur niezapłaconych przedawniają się w innym terminie, niż odsetki od faktur zapłaconych, w transporcie krajowym i międzynarodowym występują różne terminy przedawnienia.O tych i innych zawiłościach związanych z przedawnieniem faktur dowiesz się …

Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty, ale nie jesteś w stanie uregulować płatności w wyznaczonym terminie? Zawnioskuj o rozłożenie spłaty zobowiązania na raty. Jakie korzyści uzyskasz z rozłożenia spłaty długu na raty: możliwość spłaty zadłużenia w dłuższym okresie, uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, zapobieżenie negatywnych konsekwencji związanych z zajęciem …

Windykacja odsetek

Wzrost stóp procentowych spowodował, że wysokość odsetek od niezapłaconych w terminie faktur została wywindowana na niespotykany dotąd poziom. Pomimo tego, sporo firm i tak nie płaci w terminie swoich zobowiązań, uznając kredyt kupiecki za najtańszą, a nawet darmową formę kredytowania. W pewnej mierze odpowiadają za to sami wierzyciele, którzy do …

Windykacja bez zaliczek i opłat wstępnych – prawdziwe success fee.

Windykacja success fee. O windykacji rozliczanej metodą success fee, mówimy wówczas, gdy za odzyskanie należności klient płaci usługodawcy tylko i wyłącznie prowizję, stanowiącą określony procent wyegzekwowanego długu. Przy czym ważne, aby rozliczenie prowizji było przejrzyste i klarowne, a za nieskuteczną windykację wierzyciel nie powinien w ogóle płacić. Jednak nie każda …

Jak odzyskać dług od poręczyciela?

Jeśli swoje należności zabezpieczasz umowami poręczenia, powinieneś wiedzieć, że umowy te nie zawsze gwarantują odzyskanie należności. Piszemy o tym, ponieważ wielu wierzycieli zabezpieczonych poręczeniem, pomimo braku płatności ze strony dłużnika, spokojnie czeka, wychodząc z założenia, że wystarczy tylko poinformować poręczyciela i ten natychmiast ureguluje całe zobowiązanie. Jednak na ogół poręczyciele …

Jak odzyskać rekompensaty za niezapłacone w terminie faktury – windykacja rekompensat.

10 lat – tyle upłynęło od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Pomimo stosunkowo długiego okresu obowiązywania ustawy, nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z możliwości dochodzenia rekompensat za niezapłacone w terminie faktury. Również sam sposób naliczania rekompensat nie dla każdego jest oczywisty. Dlatego w …

Zabezpieczenie na rachunku dłużnika – wzór wniosku do komornika, wysokość opłat.

Postępowanie zabezpieczające polega na zabezpieczeniu roszczeń wierzyciela, co do których nie został jeszcze wydany tytuł wykonawczy. Innymi słowy wierzyciel jeszcze w trakcie procesu sądowego, może poprzez komornika dokonać zajęcia rachunków bankowych dłużnika.Skuteczne zabezpieczenie roszczenia:– zniechęca dłużnika to przedłużania procesu sądowego,– skłania dłużnika do dobrowolnej spłaty długu,– ułatwia wyegzekwowanie należności po …

Faktura bez podpisu – jak odzyskać pieniądze

Obecnie mało który przedsiębiorca zawraca sobie głowę, uzyskaniem podpisu kontrahenta na fakturze. Na ogół wygląda to tak:– Sprzedaję towar, wysyłam fakturę e-mailem i czekam na pieniądze. Tak jest szybko, tanio, wygodnie i ekologicznie.Jeśli idąc z duchem czasu, również wysyłasz faktury drogą elektroniczną, musisz być przygotowany na sytuację, w której kontrahent …