Windykacja bez zaliczek i opłat wstępnych – prawdziwe success fee.

Windykacja success fee.

O windykacji rozliczanej metodą success fee, mówimy wówczas, gdy za odzyskanie należności klient płaci usługodawcy tylko i wyłącznie prowizję, stanowiącą określony procent wyegzekwowanego długu. Przy czym ważne, aby rozliczenie prowizji było przejrzyste i klarowne, a za nieskuteczną windykację wierzyciel nie powinien w ogóle płacić. Jednak nie każda firma gotowa jest podjąć się prowadzenia sprawy w pełni uzależniając swoje wynagrodzenie od skuteczności. Nawet jeśli w umowie nie występują określenia typu „zaliczka” czy „opłata wstępna” to mogą pojawić się inne wydatki obciążające wierzycieli, chociażby zastępstwa procesowe i egzekucyjne.
Przeczytaj poniższy wpis, z którego dowiesz się na co zwrócić uwagę zlecając windykację, aby nie narazić się na niespodziewane koszty.

Koszty obsługi prawnej - zastępstwa procesowego i egzekucyjnego.

Zawierając umowę sprawdź, czy zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do obciążenia wierzyciela kosztami obsługi prawnej związanej z uzyskaniem nakazu zapłaty i egzekucją komorniczą. Jeśli takowy zapis znajduje się w umowie to znaczy, że przyjmujący zlecenie z pewnością na sprawie zarobi, nawet… jeśli nie wyegzekwuje wierzytelności od dłużnika.
Nie daj się zwieść obietnicom, że kosztami obsługi prawnej obciążony zostanie dłużnik. Owszem dłużnik „na papierze” zostanie obciążony, ale przecież nie ma pewności, że koszty te faktycznie zostaną wyegzekwowane od dłużnika.
Innym sposobem na pewny zarobek z tytułu obsługi prawnej jest tzw. „kredytowanie kosztów sądowych”. Metoda ta polega na kredytowaniu przez zleceniobiorcę kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, które to koszty wierzyciel musi zwrócić windykującemu w przypadku bezskutecznej egzekucji.

Przykładowe wysokości zastępstw:

Kwota do windykacji

Zastępstwo
procesowe

Zastępstwo
egzekucyjne

Łącznie
kwota netto

6 000 zł

1 200 zł

600 zł

1 800 zł

16 000 zł

2 400 zł

900 zł

3 300 zł

55 000 zł

3 600 zł

1 200 zł

4 800 zł

Jak widać suma zastępstw w stosunku do windykowanej kwoty, może być wyższa od… wysokości prowizji płatnej w przypadku odzyskania należności.
Najkorzystniejsze dla wierzyciela jest zawarcie takiej umowy, z której wyraźnie wynika, że koszt obsługi prawnej należy się usługodawcy, tylko w przypadku wyegzekwowania zastępstw od dłużnika.

Koszty ustalenia majątku dłużnika.

Niewinnie wyglądający zapis „wierzyciel pokrywa koszty ustalenia majątku dłużnika” to często wykorzystywana furtka do obarczenia wierzyciela sporymi wydatkami. Ustalenie majątku dłużnika to nieodzowny element windykacji i nie ma powodów by windykator czy współpracujący z nim detektyw miał otrzymać z tego tytułu ekstra wynagrodzenie.

Koszty dojazdu do dłużnika.

Windykacja terenowa to również standard w profesjonalnie prowadzonej windykacji, za który wierzyciel nie powinien ponosić dodatkowych opłat. Zapisy o kilometrówkach, czy ryczałtach za dojazd do dłużnika to ryzyko poniesienia nieprzewidywalnych kosztów – nigdy nie wiadomo, ile razy windykator odwiedzi dłużnika. Poza tym nie możesz mieć pewności, że windykator roszczący sobie prawo do zwrotu kosztów dojazdu faktycznie przeprowadził windykację terenową.

Koszty związane z rozwiązaniem umowy.

Umowy windykacji można rozwiązać, ale za rozwiązanie niektórych trzeba słono zapłacić. Dlatego unikaj jak ognia umów z paragrafami, mówiącymi o obowiązku zapłaty prowizji, w przypadku gdy postanowisz zrezygnować z z współpracy z nieskuteczną kancelarią.

Windykacja skuteczna i nieskuteczna – success fee.

 

Windykacja skuteczna

Windykacja nieskuteczna

Prowizja za windykację

Ustalony % w umowie, płatna od odzyskanej kwoty

0 zł

Koszt zastępstwa procesowego

Zasądzone w tytule wykonawczym, egzekwowane od dłużnika

0 zł

Koszt zastępstwa egzekucyjnego

Egzekwowane od dłużnika

0 zł

Koszty dojazdu do dłużnika

0 zł

0 zł

Koszty ustalenia majątku

0 zł

0 zł

Szukasz windykacji success fee? Sprawdź naszą ofertę.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285