OPŁATY ZA POZEW – JAK OGRANICZYĆ

Jedną z barier uniemożliwiających przedsiębiorcom podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności za niezapłacone faktury są koszty przeprowadzenia postępowania sądowego. Opłaty związane z wpisem sądowym, zastępstwem procesowym, dojazdem świadków na rozprawy, opinią biegłych to spory wydatek. W poniższym artykule przybliżymy kilka prostych rozwiązań, których zastosowanie pozwoli ograniczyć wydatki związane z postępowaniem sądowym.

Zacznijmy od wpisu sądowego, czyli opłaty na rzecz sądu, którą należy uiścić wraz ze złożonym pozwem. Wysokość wpisu sądowego uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu i tak przy roszczeniu:
do 2 000 zł. jest to 30 zł.
od 2 000 zł. do 5 000 zł. – 100 zł.
od 5 000 zł. do 7 500 zł. – 250 zł.
od 7 500 zł. do 20 000 zł. – 300 zł.
ponad 20 000 zł. – 5% kwoty wskazanej w pozwie.
Jak ograniczyć koszt wpisu:
– pozew w postępowaniu nakazowym – na ogół sprawy o zapłatę toczą się w tzw. postępowaniu upominawczym, w którym stosuje się wyżej wskazane stawki. Jeżeli jednak wierzyciel ma dokumenty świadczące bezspornie o istnieniu zobowiązania np. uznanie długu, umowę ugody, harmonogram spłaty, może pozew złożyć w tzw. postępowaniu nakazowym, w którym wpis sądowy wynosi ¼ powyższych stawek. Warto więc przed skierowaniem sprawy do sądu uzyskać dokument umożliwiający uzyskanie nakazu w postępowaniu nakazowym.
– złożenie kilku odrębnych pozwów wobec tego samego dłużnika – podzielenie przedmiotu sporu na kilka odrębnych pozwów skutkować może mniejszym wpisem do zapłaty, np. zamiast złożyć jeden pozew na 80 000 zł. przy wpisie wynoszącym 5% czyli 4000 zł. można złożyć 4 pozwy po 20 000 zł. przy wpisie sądowym wynoszącym po 300 zł od każdego z czterech pozwów, czyli łącznie zapłacimy 1200 zł. Tym samym oszczędność na wpisie wyniesie aż 2800 zł.
– pozew do części wierzytelności – manewr ten można zastosować, gdy kontrahent zalega z zapłatą kilku faktur, wówczas uzyskanie nakazu zapłaty tylko do jednej z nich może się okazać dla dłużnika wystarczająco mobilizujące do dobrowolnej zapłaty pozostałych należności.
– zawezwanie do próby ugodowej – opłata sądowa od tej czynności procesowej wynosi 300 zł. Jeżeli dłużnik wyrazi wolę zawarcia ugody wówczas oszczędności związane ze wpisem mogą być znaczące zwłaszcza przy sprawach związanych z dochodzeniem wysokich należności.
– wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – wierzyciele będący w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Wniosek taki należy odpowiednio uzasadnić i wesprzeć dowodami.

– postępowanie elektroniczne – złożenie pozwu do e-sądu wiąże się z opłatą wpisu w wysokości 1,25% kwoty wskazanej w pozwie jednak nie mniej niż 30zł.. W przypadku złożenia przez pozwanego sprzeciwu do nakazu wydanego elektronicznie procedura uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego znacznie się wydłuży i oszczędność na wpisie może skutkować utratą cennego czasu.

Kolejnym kosztem związanym z wytoczeniem powództwa o zapłatę jest zastępstwo procesowe – czyli wynagrodzenie przysługujące prawnikowi za reprezentacje wierzyciela w sądzie. Wysokość zastępstwa regulowana jest Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z 22-10-2015 r. i uzależniona jest od wysokości przedmiotu sporu. W praktyce wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie pomiędzy wierzycielem, a wybranym przez niego pełnomocnikiem. Optymalnym rozwiązaniem dla wierzyciela jest udzielenie pełnomocnictwa prawnikowi, który wynagrodzenie otrzyma tylko w przypadku wyegzekwowania zasądzonego zastępstwa procesowego od dłużnika, co w praktyce oznacza, że za prawnika zapłaci dłużnik. Szczerzej na ten temat piszemy tu. 
Inne koszty postępowania sadowego mogą powstać już w trakcie procesu sądowego np. opłaty za opinie biegłych, dojazd świadków na rozprawy. Wydatków tych można uniknąć jeżeli pozew zostanie sporządzony w oparciu o dowody bezspornie świadcząc o istnieniu należności. Warto więc w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika niż brnąć w samodzielnie prowadzony proces.

Jak widać, istnieje szereg sposobów na obniżenie kosztów uzyskania orzeczenia sądowego zasadzającego wierzytelność. Warto więc przed wydaniem sporej kwoty na wpis sądowy i zastępstwo procesowe sprawdzić jakie są możliwości ograniczenia tych wydatków.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji jak zredukować koszty sądowe w Państwa sprawie to zapraszamy do kontaktu.

Witold Mleczko


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285