WINDYKACJA W PRZEMYŚLE MIĘSNYM

Właściwie na każdej z internetowych giełd wierzytelności figurują zakłady mięsne, ubojnie, przetwórnie. Co ciekawe znaczna część podmiotów figurujących w rejestrach dłużników nadal aktywnie prowadzi działalność i można by rzec – ma się dobrze. Zatem dlaczego tak trudno jest odzyskać należności od firmy, która „normalnie” funkcjonuje?

Przede wszystkim, dlatego że taki nierzetelny kontrahent jest świetnie przygotowany na wypadek dochodzenia należności i tak:

  • w pierwszej kolejności unika podpisania jakichkolwiek dokumentów potwierdzających bezsporność roszczenia. W późniejszym czasie wykorzysta to do kwestionowania jakości towaru (chore świnie, zepsute mięso itp.). Z perspektywy dłużnika im mniej dowodów, tym większe szanse na długi proces sądowy a nawet niekorzystny dla wierzyciela wyrok.
  • bardziej przezorni przenoszą składniki swojego majątku na członków rodziny.  Zdarza się też, że  dokonują czynności prawnych polegających na pozornym obciążeniu posiadanego mienia, poprzez różnego rodzaju umowy kredytu, leasingu czy cesji wierzytelności.
  • najbardziej biegli dłużnicy to tacy, którzy tworzą kilka odrębnych podmiotów gospodarczych mających tą samą siedzibę i zbieżną nazwę, przy czym jeden z nich zaciąga zobowiązania u dostawców, a inny dokonuje jego dalszej odsprzedaży. Zwykle podmiot zaciągający zobowiązanie nie posiada żadnego majątku i działa w formie spółki kapitałowej np. sp. z o.o. spółka komandytowa. Takie konstrukcje występują również w mikroskali np. ojciec kupuje na swoją firmę półtusze, a syn sprzedaje wędliny wyprodukowane na bazie tychże półtusz.

Efektem poczynionych przez dłużnika zabiegów są długotrwałe procesy sądowe, po wygraniu których egzekucja komornicza częstokroć okazuje się bezskuteczna. Wszak aktualnie poziom skuteczności komorników wynosi niespełna 20%.

Niewątpliwie odzyskanie należności w branży mięsnej wymaga znacznie większego nakładu pracy i kreatywności niż standardowa windykacja. Przede wszystkim kluczowe jest zebranie informacji o dłużniku min.:

  • jakie nieruchomości posiada i posiadał w ostatnich latach,
  • jakich czynności cywilnoprawnych dokonywał,
  • jakie ma powiązania kapitałowo-osobowe z innymi podmiotami gospodarczymi (nie chodzi tu tylko o te oficjalnie dostępne poprzez KRS),
  • do kogo trafia wyprodukowany przez dłużnika towar.


Zdobycie informacji to połowa sukcesu, reszta to:

  • znajomość prawa –czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie sądowe przy zarzutach co do jakości towaru oraz jak zabezpieczyć należność przed skutkami restrukturyzacji lub upadłości.
  • aktywność w toku egzekucji – wskazanie komornikowi wierzytelności, uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych, poszukiwanie nabywców na licytowane ruchomości i nieruchomości.
  • negocjacje z dłużnikiem – w zależności od przyczyny braku płatności może to być pomoc w uzyskaniu kredytu lub np. wskazanie dłużnikowi grożących mu konsekwencji karnych.

Jesteśmy firmą która od 15 lat aktywnie wspiera przedsiębiorstwa z sektora mięsnego, weryfikuje kontrahentów, zabezpiecza transakcje. Znamy problemy, z którymi musisz się borykać i często potrafimy im zaradzić. Zadzwoń do nas i wysłuchaj jak możemy Ci pomóc.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285