Zapytanie do komornika o stan sprawy – wzór pisma

Uzyskanie od komornika informacji o stanie sprawy to nie zawsze prosta sprawa… Wystarczy poczytać opinie, publikowane przy wizytówkach niektórych komorników w wyszukiwarce google, aby dowiedzieć się, że „z kancelarią nie ma kontaktu”, „komornik nie odpowiada na e-maile”, „osoby odbierające nic nie wiedzą o sprawie” czy „akta są wiecznie w terenie”. Autorami takich opinii są wierzyciele, którzy pragną uzyskać informacje co dzieje się w postępowaniach egzekucyjnych, wszczętych z ich wniosku.

Jeśli masz podobny problem, to skorzystaj z wzoru pisma, które umieściliśmy poniżej. A jeśli ono także pozostanie bez odpowiedzi, poinformuj o tym fakcie organy nadzoru np. Prezesa Sądu Rejonowego, Izbę Komorniczą lub złóż skargę na opieszałość komornika.

Wzór pisma do komornika – zapytanie o stan sprawy.

……………………………………., dnia …………………………. r.

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w …………………………

Wierzyciel: ………………………………………………

Dłużnik: ………………………………………………

Dotyczy sygn. KM ……………………….

                                         PISMO WIERZYCIELA

Na podstawie art 763 KPC zwracam się o niezwłoczne udzielenie informacji o stanie sprawy w szczególności proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– czy komornikowi znany jest majątek dłużnika z którego można przeprowadzić skuteczną egzekucję, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie wierzycielowi tych składników majątku,

– czy w toku postępowania egzekucyjnego dokonano czynności terenowych, jeżeli tak to wnoszę o przesłanie kopii ich protokołów, jeżeli nie to wnoszę o udzielenie informacji co stanęło na przeszkodzie w ich przeprowadzeniu,

– czy w sprawie dokonano zapytań do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, CEPIK-u, właściwego wydziału geodezji i kartografii – jeżeli tak, to wnoszę o przesłanie kopii otrzymanych odpowiedzi,

-czy w przedmiotowym postępowaniu zachodzi zbieg egzekucji. W razie pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie, wnoszę o szczegółowe wskazanie na na jaką sumę są obecnie prowadzone wszystkie egzekucje wobec dłużnika i na rzecz ilu wierzycieli się one toczą, a także wnoszę o doręczenie wierzycielowi sporządzonych kopii planów podziału (jeżeli takie są, lub będą przygotowywane).

– czy wobec dłużnika toczą się egzekucje z wniosków uprzywilejowanych wierzycieli tl. Urzędu Skarbowego, ZUS i innych, jeżeli tak to na jaką łączną kwotę.

Ponadto na podstawie art. 9 KPC w związku z art.13 §2 KPC wnoszę o przesłanie wierzycielowi kserokopii karty rozliczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, wszystkich wyegzekwowanych od dłużnika kwot (od chwili wszczęcia postępowania egzekucyjnego do chwili otrzymania niniejszego pisma) z wskazaniem z którego sposobu egzekucji wpłaty te pochodzą.

Oczekuję na niezwłoczną odpowiedź na powyższe pismo.

…………………………………………………………………………………….
z poważaniem

Pismo to nie ma charakteru zamkniętego i można je modyfikować na potrzeby własnej sprawy.
Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy przed komornikiem, dłużnikiem, sądem to zapraszamy do kontaktu.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285