Dłużnik nie odbiera korespondencji – co zrobić?

Wracająca od dłużnika korespondencja nie wróży niczego dobrego. Przyczyny tego stanu mogą być różne: dłużnik wyprowadził się, nie żyje, listonosz nie podjął próby doręczenia itd. Niestety najczęściej zwrot korespondencji wiąże się z celowym działaniem dłużnika zmierzającym do utrudnienia działań windykacyjnych, zwłaszcza tych związanych z uzyskaniem nakazu zapłaty.

Jak uzyskać nakaz zapłaty, gdy dłużnik nie odbiera przesyłek

Dłużnik – osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna
Jeżeli
 pozwany nie odbierze pozwu i nie było mu wcześniej doręczone inne pismo procesowe, sąd zobowiąże powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika, co będzie się wiązało z kosztami. Komornik zażąda opłaty stałej w kwocie 60zł. oraz ewentualnych kosztów dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika. Wzór wniosku o doręczenie znajduje się TU.
Problem pojawi się w sytuacji, w której komornik nie doręczy pisma pozwanemu. Za opłatę, o której mowa powyżej nie ma co oczekiwać, że komornik będzie nachodzili dłużnika o rożnych porach aż “do skutku”, doręczenie
 kończy się na jednej wizycie i spisaniu stosownego protokołu.

Dłużnik – spółka zarejestrowana w KRS
Zgodnie z art.139 § 3. Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. Natomiast w  sytuacji w której dłużnik wpisany do KRS nie zmienił adresu ale najzwyczajniej nie odebrał korespondencji, koniecznym będzie doręczenie pisma za pośrednictwem komornika.

Jakie są skutki niedoręczenie pisma przez komornika?

Sąd zawiesi a następnie umorzy postępowanie – w takim przypadku wierzyciel zostaje z niczym – bez nakazu zapłaty i uboższy o poniesione wcześniej koszty sądowe. Bardziej zdeterminowany wierzyciel może złożyć wniosek o powołanie kuratora, co oczywiście wiąże się z kolejnymi wydatkami. W tym przypadku trzeba się dobrze zastanowić, czy warto angażować dodatkowe środki w dochodzenie należności. Jeżeli ustalimy majątek dłużnika np. nieobciążoną nieruchomość to jak najbardziej.

Podsumowując – jeżeli dłużnik nie odebrał wezwania do zapłaty to:

1. Sprawdź dane adresowe w KRS lub CEIDG i ponownie wyślij wezwanie na ujawniony tam adres.
2. Sprawdź osobiście, czy dłużnik przebywa pod adresem wskazanym
 w wezwaniu do zapłaty.
3. Rozważ czy powołanie kuratora
 przyniesie oczekiwany efekt, czy tylko wygeneruje dodatkowe koszty.

Możesz też pominąć krok 1, 2, 3 i od razu skontaktować się z nami.
Przeprowadzimy weryfikację dłużnika i ustalimy, jakie
 są możliwości odzyskania Twoich należności.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285