Jak liczyć odsetki w 2021r.

Rodzaje odsetek:

Odsetki ustawowe (kapitałowe) – są do odsetki należne za wykorzystany kapitał, np. w umowie pożyczki. Jeżeli w umowie pożyczki nie zostały określone odsetki to stosuje się odsetki ustawowe, jeżeli natomiast odsetki zostały określone to stosuje się takie jak w umowie, ale większe niż maksymalne odsetki ustawowe.

Odsetki za opóźnienie – jeżeli dłużnik spóźnia się z zapłatą należności pieniężnej, czy też nie zapłacił w terminie za daną usługę lub towar a w umowie nie wskazano wysokości odsetek to należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Jeżeli wysokość odsetek została określona to stosuje się takie jak w umowie, ale nie wyższe niż maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – stosuje się do transakcji handlowych, czyli odpłatnej dostawy towaru lub świadczonej usługi, przy czym stronami transakcji są przedsiębiorcy lub wierzycielem jest przedsiębiorca a dłużnikiem podmiot publiczny.

Wysokość odsetek składa się z dwóch wartości:

– Stopy referencyjnej NBP – jest to wartość zmienna ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej.
– Określonej wysokości punktu procentowego – wartość stała określona w kodeksie cywilnym oraz ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Rodzaj odsetek

Wysokość odsetek na dzień 5-1-2021

Sposób obliczenia

Odsetki ustawowe (kapitałowe) *

3,6% w skali roku

Stopa referencyjna NBP (na dzień 5-1-2021 wynosi 0,1%) + 3.5 punktu procentowego

Maksymalna stawka odsetek ustawowych (kapitałowych)

7,2 % w skali roku

Odsetki ustawowe * 2

Odsetki ustawowe za opóźnienie**

5,6% w skali roku

Stopa referencyjna NBP (na dzień 5-1-2021 wynosi 0,1%) + 5.5 punktu procentowego

Maksymalna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie

11,2% w skali roku

Odsetki za opóźnienie * 2

Stawka odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych***, w których dłużnikiem jest podmiot
publiczny będący podmiotem leczniczym

8,1%w skali roku

Stopa referencyjna NBP (na dzień 5-1-2021 wynosi 0,1%) + 8 punktu procentowego

Stawka odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

10,1% w skali roku

Stopa referencyjna NBP (na dzień 5-1-2021 wynosi 0,1%) + 10 punktu procentowego

Podstawa prawna

* Odsetki ustawowe od sumy pieniężnej – (art 359 K.C)

** Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (art 481 KC)

*** Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych (art 4 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Jeżeli masz wątpliwości jakie odsetki naliczyć dłużnikowi, skontaktuj się z nami. Dodatkowo sprawdzimy, czy oprócz odsetek należy Ci się też rekompensata za niezapłacone w terminie faktury.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285