Jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Najskuteczniejsze sposoby.

Szukasz sposobu na odzyskanie pieniędzy od swojego kontrahenta? Sprawdź jakie działania windykacyjne są skuteczne w przypadku dłużników prowadzących firmy.
Na próbie 1000 dłużników, od których wyegzekwowaliśmy wierzytelności w ostatnich 3 latach zrobiliśmy ranking czynności, które w największym stopniu decydowały o powodzeniu windykacji w sektorze B2B – od najmniej do najbardziej skutecznych

Najskuteczniejsze sposoby windykacji.

Giełdy wierzytelności

Skuteczność – bardzo niska.*
Windykowani przez nas przedsiębiorcy nie przejmowali się publikowaniem informacji o ich zobowiązaniach w rejestrach dłużników czy giełdach wierzytelności. Co więcej niektóre z publikacji nie tylko nie przysłużyły się do odzyskania należności, ale przyniosły odwrotny skutek np. dłużnicy tracili dostawców, kontrahentów przez co ich sytuacja finansowa ulegała pogorszeniu. Dlatego od 2020 r. postanowiliśmy w ograniczonym zakresie korzystać z tego rodzaju narzędzi.

Wezwanie do zapłaty.

Skuteczność – bardzo niska.*
Cóż, nie będziemy zakłamywać rzeczywistości – wezwanie do zapłaty nie robi na dłużniku wielkiego wrażenia, nawet jeśli wystosowane zostało przez firmę windykacyjną. Z 1000 dłużników tylko kilkudziesięciu uregulowało dobrowolnie całą należność w terminie wskazanym w wezwaniu. W dużej mierze dotyczyło to wierzytelności nieprzekraczających 10 tys. zł. do 2 miesięcy po terminie płatności.

Nakaz zapłaty.

Skuteczność – niska. **
Skuteczność niższa od powszechnie oczekiwanej. Naprawdę niewielu dłużników zdecydowało się na samodzielną zapłatę po otrzymaniu nakazu.  Uzyskanie nakazu zapłaty należy raczej traktować jako jeden z etapów w procesie windykacyjnym.

Windykacja karna

Skuteczność – średnia.***
Ocena skuteczności windykacji karnej stanowi problem, nie każdemu dłużnikowi można bowiem postawić zarzuty karne. Jeżeli jednak udało się zebrać wystarczające dowody do zainicjowania postępowania, to  niosło ono ze sobą dużą siłę rażenia. Cóż może bowiem bardziej zmotywować dłużnika do zapłaty niż perspektywa więzienia…

Egzekucja z ruchomości.

Skuteczność – średnia.***
Zajęcie ruchomości prowadzi do odzyskania należności wówczas, gdy jest dotkliwe dla dłużnika. Samochody, urządzenia, maszyny, sprzęt elektroniczny – wszystkiego, co było niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej dłużnicy bronili za wszelką cenę. Około połowa zajęć ruchomości nie wymagała licytacji zajętych przedmiotów, bo dłużnicy sami regulowali należność.

Hipoteka na nieruchomości.

Skuteczność – średnia***
Ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika przyniosło efekt w około 10% prowadzonych przez nas spraw. Oczywiście sam wpis hipoteki nie powodował, że dłużnik w kilka dni spłacał zobowiązanie, ale w dłuższej perspektywie rzutował na odzyskanie wierzytelności nawet tych  z sektora wierzytelności trudnościągalnych.

Windykacja terenowa.

Skuteczność – średnia***
Wizyta windykatora mobilizowała do zapłaty przede wszystkim dłużników, których zobowiązania nie przekraczały kwoty 20 tys. zł. W przypadku niedużych wierzytelności dłużnicy spłacali należność w kilka dni po spotkaniu z naszym przedstawicielem. W przypadku wyższych wierzytelności, windykacja terenowa prowadziła przede wszystkim do uzupełnienia wywiadu gospodarczego o dłużniku, co umożliwiło wdrożenie innych rozwiązań.

Egzekucja z rachunku bankowego

Skuteczność – średnia***
Zablokowany rachunek bankowy to niewątpliwie kłopot dla przedsiębiorcy, ale nie aż taki duży jak można byłoby się spodziewać. Dłużnicy potrafią się świetnie przygotować na tą okoliczność. W efekcie po zajęciu rachunku bankowego częściej dochodziło do zbiegu egzekucji z innymi postępowaniami prowadzonymi wobec dłużnika niż do samego wyegzekwowania należności.

Egzekucja z wierzytelności.

Skuteczność – wysoka****
Zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od jego kontrahentów czy partnerów biznesowych np. faktora – niosło za sobą wymierne korzyści. Nie jest to działanie powszechnie stosowane przez wierzycieli, bo wymaga zdobycia szerokiej wiedzy o dłużniku, stąd też przełożenie na wysoką skuteczność. Do tego wywiera dużą presję na samym dłużniku.

Ugoda z dłużnikiem.

Skuteczność – bardzo wysoka *****
Zdecydowany lider skuteczności. Szczególnie cenne okazały się ugody wsparte zabezpieczeniem w postaci weksla czy przystąpienia do długu. Faktem jest, że dłużnicy nie są skorzy do zawierania ugód wiążących się z uznaniem roszczenia i niechętnie udzielają zabezpieczeń. Dlatego kluczowe w uzyskaniu dobrej ugody były zebranie przez nas i współpracujące z nami biuro detektywistyczne informacje o dłużniku. Poza tym na zawarciu ugody nasza aktywność się nie kończyła, bowiem stale monitorowaliśmy dłużników przez okres realizacji ugody.

Co jeszcze działa na dłużników?
Wstąpienie w prawa dłużnika, kompensata wierzytelności, skarga pauliańska, wyjawienie majątku, wniosek o zakaz działalności gospodarczej – wachlarz narzędzi windykacyjnych jest naprawdę spory, a wybór tego jednego, prowadzącego do odzyskania wierzytelności nie jest łatwą sprawą.
Jeśli szukasz sposobu na swojego dłużnika skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285