Jak uzyskać klauzulę wykonalności – wzór wniosku.

Jeśli chcesz złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, musisz posiadać tytuł wykonawczy, czyli np. nakaz zapłaty opatrzony w klauzulę wykonalności.

Czy sąd sam nadaje klauzulę wykonalności?

Sąd nie nadaje klauzuli wykonalności z urzędu, tylko na wniosek, musisz wiec go w stosownym momencie złożyć. Wyjątkiem są orzeczenia wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd).

Kiedy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego (ustalisz to kontaktując się bezpośrednio z sądem),
– po wydaniu przez sąd tytułu, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności,
– w przypadku nakazów zapłaty wydanych na podstawie weksla – po upływie miesięcznego terminu do zaspokojenia zasądzonego roszczenia.

Ile kosztuje wniosek o klauzulę?

Za pierwszy wniosek o nadanie klauzuli nic nie zapłacisz, jeśli dołączysz oryginał orzeczenia. Kolejne wnioski o nadanie klauzuli wiążą się z opłatą 20 zł. za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.
Jeśli potrzebujesz więcej tytułów np. do wszczęcia egzekucji czy do ustanowienia hipotek na nieruchomościach, wystąp od razu o tyle tytułów, ile potrzebujesz, uzasadniając przy tym cel do którego wykorzystasz poszczególne odpisy.

Ile trwa nadanie klauzuli wykonalności?

W teorii sąd ma 3 dni robocze na nadanie klauzuli wykonalności, termin ten wynika z art.  781.1 kpc. W rzeczywistości średni czas oczekiwania to około 2-3 tygodnie. Jeśli zależy Ci na szybkim wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub chcesz niezwłocznie ustanowić hipotekę przymusową to umów się na osobisty odbiór tytułu wykonawczego. Warto pofatygować się do sądu, czasami kilka dni decyduje o tym czy należność zostanie wyegzekwowana.

WZÓR WNIOSKU O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI

…………………………………………………………….                                                        ……………………..
(imię, nazwisko, adres osoby składającej wniosek)                         miejscowość i data

Sąd……………………………….
Wydział ……………………..
adres sądu …………………….

                                   WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI

Wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia ……………………… wydanemu przez Sąd…………………………………..Wydział ..…………………………, sygn. akt………..………………….. i doręczenie tytułu wykonawczego na adres ………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………..
Podpis osoby składającej wniosek

Do nakazu należy dołączyć oryginał orzeczenia lub opłatę. 

Otrzymałeś tytuł z klauzulą wykonalności i zastanawiasz się co zrobić?
Możesz złożyć wniosek do komornika samodzielnie – wzór wniosku o wszczęcie egzekucji znajduje się TU.

Możesz też skontaktować się z nami pod nr. 518 235 285 i wspólnie zastanowimy się jak zwiększyć Twoje  szanse na odzyskanie pieniędzy.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285