Przypomnienie o niezapłaconej fakturze – wzór

Masz kontrahentów zalegających z płatnościami, ale nie chcesz jeszcze podejmować wobec nich zdecydowanych kroków windykacyjnych – wyślij im przypomnienie o niezapłaconych fakturach!

Dlaczego warto przypominać o płatności?
zachowasz w ten sposób dobre relacje z kontrahentem, który nie będzie mógł Ci zarzucić, że nie dałeś mu szansy na dobrowolną spłatę,
– zwiększysz szanse na obciążenie dłużnika kosztami ewentualnej windykacji, bowiem dłużnik otrzyma informację o ich wysokości, zanim sprawa zostanie przekazana firmie windykacyjnej,
– czasami samo upomnienie kontrahenta ze wskazaniem firmy zewnętrznej, której możesz zlecić windykację, skutkuje spłatą należności. 

Kiedy wysłać?
Zaraz po upływie terminu płatności, w ten sposób zakomunikujesz kontrahentowi, że dbasz o swoje finanse i nie będziesz akceptował dalszej zwłoki w płatności.

Jak wysłać przypomnienie?
Wystarczy sam e-mail. Taka forma skróci czas dostarczenia informacji do minimum oraz nie wygeneruje kosztów tradycyjnej korespondencji.

Jak sformułować takie pismo?
Możesz zastosować poniższy wzór

……………(dane dłużnika)..

……………………………………

                                                Przypomnienie o niezapłaconych fakturach

Uprzejmie proszę o zapłatę kwoty ………………………wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych do dnia …………………. Wierzytelność wynika z następujących nieopłaconych faktur:

1.fv. nr…………… termin wymagalności …………….kwota do zapłaty……………..zł.

2.fv. nr…………… termin wymagalności …………….kwota do zapłaty……………..zł.

3.fv. nr…………… termin wymagalności …………….kwota do zapłaty……………..zł.

Informuję, że w razie braku zapłaty w wyżej określonym terminie, sprawa zostanie przekazana do windykacji firmie PROGRESS z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 57-59.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzycielowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z odzyskaniem należności.

W związku z powyższym zostanie Pan obciążony prowizją za windykację przysługujących mi od Pana wierzytelności. Orientacyjne stawki prowizji dostępne są na stronie www.e-progress.com.pl w zakładce Wycena.

Z poważaniem

…………………………………

Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie wskazanej kwoty, zadzwoń do nas i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285