Firma windykacyjna a komornik.

Jeśli uważasz, że po otrzymaniu nakazu zapłaty odzyskanie pieniędzy od dłużnika to tylko formalność, możesz mocno się rozczarować. Skuteczność komorników w ostatnich latach wynosi ok. 23% – zobacz Sukces reformy komorniczej – rekordowa skuteczność egzekwowania alimentów – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kto jest skuteczniejszy firma windykacyjna czy komornik?

Windykator i komornik to dwie różne profesje, które łączy jeden cel – odzyskanie należności. Pomiędzy firmami windykacyjnymi i komornikami nie ma rywalizacji o miano kto skuteczniej odzyskuje należności. Wręcz przeciwnie firmy windykacyjne ściśle współpracują z wybranymi kancelariami komorniczymi. Z kolei komornicy traktują firmy windykacyjne jako konkretnych wnioskodawców, aktywnie reprezentujących interesy wierzycieli w toku egzekucji. Można rzec, że przy dobrej kooperacji firmy windykacyjnej i komornika dłużnik znajdzie się między młotem a kowadłem.

Co może zrobić firma windykacyjna a co komornik.

W toku egzekucji firma windykacyjna reprezentująca wierzyciela zarządza całym postępowaniem egzekucyjnym, począwszy od wyboru komornika poprzez wydawanie komornikowi dyspozycji, kiedy i z jakich składników należy prowadzić egzekucję. Oczywiście samą egzekucją zajmuje się komornik, ale wykonuje ją w zakresie wnioskowanych przez wierzyciela czynności. W  toku egzekucji komornik realizuje tylko czynności wnioskowane przez wierzyciela, sam z własnej inicjatywy nie może wykraczać poza dyspozycje wierzyciela. Dlatego tak istotna jest tu rola firmy windykacyjnej, która będzie wspierała działania komornika.

Poniżej omawiamy jakie działania wykonuje nasza firma, reprezentując wierzyciela po uzyskaniu nakazu zapłaty.

Zabezpieczanie wierzytelności.

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji sprawdzamy, czy dłużnik posiada majątek, na którym możemy zabezpieczyć należność. Chodzi tu przede wszystkim o ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika. Co istotne, hipotekę należy wpisać, zanim zostanie wszczęta z niej egzekucja komornicza, w ten sposób wierzyciel może  znaleźć się w uprzywilejowanej sytuacji przy podziale środków uzyskanych z licytacji nieruchomości dłużnika.

Wybór komornika

Składamy wnioski egzekucyjne do komorników, z którymi stale współpracujemy. Dobry kontakt z komornikiem to gwarancja szybko podejmowanych czynności egzekucyjnych, ma to ogromne znaczenie szczególnie w sytuacji, w której dłużnik ma innych wierzycieli. Z nami unikniesz opieszałych komorników, zarzuconych tysiącami spraw przez masowych wierzycieli. Więcej o wyborze skutecznego komornika piszemy w artykule Skuteczny komornik – jak wybrać (e-progress.com.pl)

Ustalenie majątku do egzekucji komorniczej.

Oczywiście można zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, ale najwyższą skuteczność uzyskuje się, prowadząc egzekucję z majątku, który jest trudny do ustalenia dla komorników i innych wierzycieli. Dlatego samodzielnie ustalamy kontrahentów dłużnika i wskazujemy komornikowi wierzytelności do zajęcia. Sprawdzamy też, czy trzeciodłużnicy nie uchylają się od wykonania zajęć

Czynności terenowe komornika.

Wizyta komornika i windykatora nie jest dla dłużnika komfortowa i przynosi zaskakująco dobre efekty nawet w trudnościagalnych sprawach. Dlatego też uczestniczymy w czynnościach komorniczych w siedzibie firmy dłużnika.

Poszukiwanie licytantów.

Zajęcie ruchomości czy nieruchomości dłużnika jeszcze niczego nie gwarantuje. Kluczem do skutecznej egzekucji jest znalezienie chętnych do licytowania mienia dłużnika. Samo ogłoszenie o licytacji w gablocie sądu lub na stronie internetowej komornika może okazać się niewystarczające, dlatego aktywnie poszukujemy osób i firm gotowych do udziału w licytacji majątku dłużnika.

Czynności poza egzekucyjne.

Podczas egzekucji komorniczej może dojść do zdarzeń, które będą wymagały dodatkowych działań ze strony wierzyciela. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których dłużnik ukryje, daruje lub sprzeda majątek. Wówczas wspieramy wierzyciela w postępowaniu karnym czy też powództwie związanym ze Skargą pauliańską – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dlaczego warto korzystać z wsparcia w toku egzekucji komorniczej?

Rzecz jasna nie brakuje wierzycieli, którzy uważają, że samodzielnie poradzą sobie w kontaktach z komornikiem i w zarządzaniu egzekucją. Jednak wspomniana na początku skuteczność komorników, w coraz większym stopniu skłania wierzycieli do poszukiwania firmy udzielającej profesjonalnego wsparcia w odzyskaniu należności od dłużnika.
Jeśli chciałbyś otrzymać ofertę dotycząca odzyskania Twoich wierzytelności to zapraszamy do kontaktu.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285