Płatności za fakturę w czasie pandemii koronawirusa Covid-19

Jak pandemia koronawirusa wpływa na odzyskiwanie należności – o tym powinieneś wiedzieć, wystawiając faktury z terminem płatności.

Koronawirus jako argument do niepłacenia zobowiązań
Dłużnicy wskazują na pandemię jako przyczynę swoich problemów finansowych. Zniechęcają też wierzycieli do podejmowania działań windykacyjnych, obiecując spłatę długu zaraz po otrzymaniu środków z tarczy antykryzysowej, tym samym w nieskończoność wydłużają termin spłaty zobowiązań.

Nasza rada
Sprawdź w System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej czy Twój dłużnik już nie dostał pomocy, na którą rzekomo czeka.
– Nie zwlekaj z windykacją, czas gra na Twoją niekorzyść. Inni wierzyciele mogą być mniej wyrozumiali dla Twojego dłużnika.

Wzrost upadłości i restrukturyzacji
Złożenie wniosku o restrukturyzację jeszcze nigdy nie było tak proste. Regulacje prawne tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 znacznie ułatwiły wdrożenie postępowania o zatwierdzenie układu, z czego dłużnicy korzystają na potęgę. Więcej na ten temat przeczytasz TU.


Nasza rada
Udzielając kredytu kupieckiego, zabezpiecz dodatkowo swoje wierzytelności np. hipoteką, poręczeniem. Nawet jeśli dłużnik złoży wniosek o restrukturyzację lub upadłość, będziesz mógł dochodzić swoich należności.

Dłuższe procesy sądowe
W dobie pandemii czas oczekiwania na prawomocne orzeczenie sądowe może ulec wydłużeniu, na kwarantannę trafiają bowiem sędziowie, świadkowie i pełnomocnicy. Covid jest przyczyną wielokrotnego przekładania spraw sądowych, dłużnicy mają tego świadomość i potrafią swoimi działaniami zastopować proces o zapłatę na bardzo długi czas.

Nasza rada
– Zbierz dowody pozwalające na przeprowadzenie postępowania sądowego w postępowaniu nakazowym, które co do zasady powinno być szybsze.
–Złóż wniosek-o-zabezpieczenie-roszczenia
– może to zniechęcić dłużnika do długiego procesu.
– Bądź aktywny – pisz maile pisma, skargi – TU
sprawdzisz jak to zrobić.

Ograniczenia w egzekucji komorniczej
Jeśli już uzyskasz tytuł wykonawczy, to problemy mogą pojawić się na etapie egzekucji komorniczej. Komornicy w obawie przed koronawirusem ostrożnie podchodzą do czynności terenowych, wszak ryzyko kontaktu z osobą zakażoną jest spore, a ewentualne kwarantanna komornika i jego pracowników może sparaliżować działanie całej kancelarii.
A co do samej egzekucji, to obowiązują pewne ograniczenia w jej prowadzeniu w czasie pandemii. Najistotniejsze z nich to zakaz licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Licytacji nie można przeprowadzić w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu 
(art. 952 k.p.c.).

Nasza rada
– Ustanów hipotekę przymusową na zamieszkałej nieruchomości, kiedy minie pandemia będziesz mógł powrócić do egzekucji.
– Prowadź egzekucję komorniczą ze składników majątkowych, które nie będą wymagały od komornika udziału w czynnościach terenowych (wierzytelności, rachunki, prawa majątkowe).

Kredyt kupiecki w czasie pandemii
Koronawirus pogorszył sytuację finansową wielu przedsiębiorstw. Świadczy o tym lawinowo rosnąca ilość zleceń windykacyjnych. Proporcjonalnie do ilości spraw, wzrósł stopień trudności w odzyskaniu wierzytelności. Do tego dochodzą regulację prawne, które osłabiły pozycję wierzyciela w dochodzeniu należności w czasie pandemii.

Czas pandemii wymusza zwiększenie dyscypliny płatniczej. Możliwe, że właśnie teraz bardziej niż kiedykolwiek dotąd potrzebujesz wsparcia kancelarii windykacyjnej. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie korzyści osiągniesz, zlecając nam odzyskanie należności.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285