Rekompensata za niezapłacone w terminie faktury – nowe stawki

Przedsiębiorco, już nie tylko 40 a nawet 100 euro możesz żądać tytułem kosztów rekompensaty od swoich kontrahentów, którzy nie płacą terminowo faktur!
Z początkiem 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wraz z nią zmianie uległy stawki rekompensaty jaką firmy mogą żądać od kontrahentów (nie będących konsumentami) za niezapłacenia w terminie faktury.

I tak w przypadku płatności, których termin wymagalności zapadł po 1 stycznia 2020 r. wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wyższa stawka nie zawsze  zrekompensuje faktyczne straty związane z nieterminową płatnością, ale może stanowić argument do zdyscyplinowania części klientów opóźniających się z płatnościami. Wierzyciel może bowiem żądać od kontrahentów,  kosztów rekompensaty od każdej niezapłaconej w terminie faktury.
Koszty rekompensaty to jedno, a co z kosztami windykacji, czy nimi również można obciążyć dłużnika? – o tym szerzej przeczytasz Windykacja na koszt dłużnika w praktyce .


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285