Windykacja faktur – terenowa, sądowa, na korzystnych warunkach.

Jak przebiega windykacja niezapłaconych faktur?
Jakie są korzyści płynące ze współpracy z firmą windykującą faktury?
Ile i za co zapłacisz na poszczególnych etapach windykacji?
Na te pytania uzyskasz odpowiedzi w poniższym artykule.

Przed zleceniem windykacji.

Zanim powierzysz odzyskanie należności, masz prawo oczekiwać od windykatora:

  • bezpłatnego sprawdzenia dłużnika, ustalania czy ma inne zobowiązania i jaki posiada majątek,
  • niezobowiązującej analizy dokumentów potwierdzających wierzytelność,
  • transparentnego przedstawienia kosztów związanych z windykacją i nie chodzi tylko o wysokość prowizji jaka przysługiwać będzie za odzyskanie należności.

Podpisanie umowy windykacji.

Umowa, na podstawie której zlecasz windykację powinna być  prosta i czytelna, bez pułapek prawnych i ukrytych kosztów. Jeśli któryś z zapisów umowy rodzi Twoje wątpliwości, żądaj ich usunięcia lub modyfikacji. Z perspektywy wierzyciela umowa powinna gwarantować pełne bezpieczeństwo, o takim można mówić wówczas, gdy windykowane środki wpływają bezpośrednio na rachunek wierzyciela, a firma windykacyjna nie pośredniczy w ich przekazywaniu.

Windykacja terenowa.

To bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, które z pewnością są efektywniejsze od rozmów telefonicznych. Windykacja terenowa pomaga w:
– uzyskaniu uznania długu – dzięki któremu ewentualne postępowanie sądowe będzie tańsze i szybsze,
– uzupełnieniu wywiadu gospodarczego o dłużniku.
Dobrą praktyką jest nieobciążanie wierzyciela kosztami windykacji terenowej, niezależnie od tego, gdzie dłużnik przebywa. Firma podejmująca się windykacji powinna, uwzględnić koszty czynności terenowych w należnej jej prowizji, płatnej po wyegzekwowaniu należności.
Więcej na ten temat Windykacja terenowa – co to jest i jak działa (e-progress.com.pl)

Windykacja sądowa.

Decyzja o złożeniu pozwu sądowego powinna być uzależniona od woli wierzyciela. Uważaj na kancelarie, których umowy windykacji obligują do dochodzenia należności na drodze sądowej. Niektórym firmom bardzo zależy na oddaniu sprawy do sądu, ponieważ konstrukcja ich umów wymusza na wierzycielu poniesienie kosztów obsługi prawnej, niezależnie od efektów windykacyjnych. Dlatego najkorzystniej dla wierzyciela jest, gdy zastępstwem procesowym i egzekucyjnym obciążany jest tylko i wyłącznie dłużnik. Wówczas nie będziesz musiał się obawiać kosztów obsługi prawnej, nawet w przypadku upadłości dłużnika lub bezskutecznej egzekucji.
Niezależnie od tego czy pozew sądowy składa sam wierzyciel, czy za pośrednictwem pełnomocnika to wraz z pozwem należy wnieść opłatę, której wysokość jest regulowana Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (sejm.gov.pl)

Postępowanie zabezpieczające.

Sprawy sądowe o zapłatę trwają miesiącami, a nawet latami, dlatego niezmiernie ważne jest zabezpieczenie dochodzonej należności. Aby tego dokonać należy znać majątek dłużnika np. nieruchomości, czy też wierzytelności przysługujące dłużnikowi od jego kontrahentów i innych płatników. dlatego najlepiej korzystać z kancelarii windykacyjnych kooperujących z detektywami.
Więcej o postępowaniu zabezpieczającym – Jak szybko zająć dłużnikowi konto, wierzytelności, nieruchomości. – Blog (e-progress.com.pl)

Egzekucja komornicza.

Wierzyciele często winą za nieskuteczność egzekucji obarczają komorników. Tymczasem to wierzyciel lub jego pełnomocnik wybierają komornika i decydują o przebiegu postępowania egzekucyjnego. Zadaniem komornika jest przede wszystkim szybkie realizowanie zawnioskowanych czynności. Firmy windykacyjne zwykle współpracują z najskuteczniejszymi i najszybszymi kancelariami komorniczymi. Zwykle też uczestniczą przy czynnościach egzekucyjnych w terenie.
O opłatach związanych z egzekucją komorniczą piszemy w artykule Wniosek do komornika – wysokość opłat – Blog (e-progress.com.pl)

Windykacja karna.

Polega na zebraniu dowodów pozwalające na postawienie dłużnikowi zarzutów przestępstwa karnego. Oczywiście sam brak zapłaty za fakturę nie oznacza, że dłużnik popełnił przestępstwo, ale w pewnych okolicznościach faktycznie dłużnikowi można zarzucić popełnienie oszustwa, więcej w artykule Brak zapłaty za faktury a odpowiedzialność karna dłużnika. (e-progress.com.pl)

Analizując oferty kancelarii windykacyjnych zwróć uwagę na takie kwestie jak:

  • Koszty prawnika – ustal czy w przypadku nieodzyskania należności nie zostaniesz obciążony kosztami zastępstwa procesowego i egzekucyjnego, zapis taki oznaczałby, że zleceniobiorca zarobi na sprawie niezależnie od tego czy odzyska Twoją należność,
  • Prowizja w przypadku wypowiedzenia umowy – zastrzeżenie prawa do prowizji w przypadku wypowiedzenia umowy to duży problem zwłaszcza jeśli będziesz chciał zmienić firmę windykacyjną z powodu jej nieskuteczności,
  • Opłaty okołowindykacyjne – skuteczna firma windykacyjna nie obawia się angażowania własnych środków w proces windykacji, dlatego wszelkie paragrafy obligujące wierzyciela do pokrycia kosztów mogą budzić wątpliwości co do skuteczności firmy,
  • Cesja wierzytelności lub pełnomocnictwo do odbioru środków od dłużnika – taki charakter umowy powoduję, że de facto stracisz kontrolę nad wierzytelnością i nie będziesz miał pewności czy egzekwowana wierzytelność jest prawidłowo rozliczana.

Jeśli chcesz sprawdzić naszą ofertę windykacji faktur – skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Dowiesz się przy tym, co wyróżnia naszą propozycję współpracy na tle konkurencji.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285