Co zrobić, gdy kontrahent nie płaci za faktury?

Jeśli wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności to prędzej czy później zmierzysz się z tytułowym problemem. Od tego jakie podejmiesz kroki, będzie zależało, czy odzyskasz swoje wierzytelności, czy też zostaniesz z segregatorem niewyegzekwowanych nakazów, wyroków, i innych ciężko zdobytych, ale praktycznie bezwartościowych dokumentów.

Czy odzyskanie należności jest łatwe?

Zanim cokolwiek zrobisz wiedz, że:
– rejestry dłużników pękają w szwach od dłużników niepłacących za faktury,
– zadłużone firmy chętnie korzystają z parasola ochronnego w postaci postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
– skuteczność egzekucji komorniczych wynosi zaledwie około 24% (źródło
Gazeta Prawna). 
W związku z tym nie licz na to, że jednym pismem czy dwoma telefonami załatwisz sprawę. Przygotuj się raczej na twardą walkę z dłużnikiem, w trakcie której przydadzą Ci się poniższe wskazówki.

Zebranie informacji o dłużniku.

Przed przystąpieniem do działań windykacyjnych zbierz jak najwięcej informacji o dłużniku
– 
czy jest na listach dłużników – nie zawsze konieczna jest odpłatna weryfikacja w BIG-ach, zazwyczaj wystarczy wpisać w google nazwę kontrahenta wraz z takimi określeniami jak: „dłużnik” czy „wierzytelności” by otrzymać informację o innych zobowiązaniach kontrahenta,
 czy aktywnie prowadzi działalność, przyjmuje zlecenia – możesz to sprawdzić, podając się za potencjalnego klienta,
– 
czy posiada majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję– chodzi przede wszystkim o wierzytelności, ruchomości, nieruchomości. Więcej dowiesz się Jak ustalić majątek dłużnika – nieoficjalnie, bez komornika, bez sądu. (e-progress.com.pl)

Dokumenty do windykacji.

Uznanie długu, harmonogram spłaty należności, podpisana przez dłużnika faktura lub każdy inny dokument świadczący o bezsporności roszczenia pozwoli na tańsze i szybsze przeprowadzenie windykacji. Dlatego zadbaj o dokumenty, które pozwolą na uznanie wierzytelności za bezsporną i wymagalną. Sytuacja wierzyciela jest zdecydowanie korzystniejsza, jeśli dysponuje dokumentami, które w razie sprawy sądowej pozwolą na złożenie pozwu w postępowaniu nakazowym – zobacz art 485 kpc Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (sejm.gov.pl)

Windykacja polubowna.

Zawsze warto dać dłużnikowi szansę na dobrowolną wpłatę, oprócz wezwania do zapłaty czy monitów telefonicznych niezwykle ważna jest osobista wizyta u dłużnika. Zwykle to wtedy dłużnik proponuje spłatę należności w ratach, pojawia się więc idealna sytuacja do uzyskania dowodu, o którym mowa powyżej. Zawierając ugodę pamiętaj o umieszczeniu następującego zapisu ”zwłoka w zapłacie którejkolwiek z rat ugody spowoduje natychmiastową wymagalność całości roszczenia wraz z odsetkami”, dzięki temu będziesz mógł błyskawicznie zareagować na brak wpłaty.

Pozew o zapłatę

Jeżeli działania polubowne nie przyniosą efektu, nie zwlekaj i przygotuj się na batalię sądową. Zanim złożysz pozew o zapłatę, zastanów się, czy nie jest to właściwy moment na skorzystanie z profesjonalnej pomocy. W sądzie nie ma bowiem miejsca na błędy, wykluczona jest możliwość ponownego rozpatrywania sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, w której został wydany prawomocny wyrok.

Zabezpieczenie na majątku dłużnika

Procesy sądowe mogą trwać miesiącami, a niekiedy latami. W tym czasie dłużnik może wyzbyć się majątku, dlatego o ile to możliwe, zabezpiecz swoją należności np. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Zabezpieczenie środków z rachunku, zajęcie wierzytelności czy hipoteka przymusowa zniechęcą dłużnika do przeciągania w czasie postępowania sądowego.

Egzekucja komornicza.

Kiedy już zdobędziesz tytuł wykonawczy, przygotuj się na ostateczne starcie z dłużnikiem. Na tym etapie niezwykle pomocne okażą się ustalenia majątku dłużnika, szczególnie odnośnie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od kontrahentów oraz miejsce przechowywania wartościowych ruchomości. Przy wszczęciu egzekucji możesz posłużyć się wzorem naszego wniosku o wszczęcie egzekucji.
Samo złożenie wniosku do przypadkowo wybranego komornika, bez wskazania majątku do zajęcia może nie wystarczyć. Wspomniane na wstępie dane o skuteczności komorników dowodzą, że odzyskanie należności na tym etapie nie jest zwykłą formalnością. Zawiłość przepisów prawnych związanych z egzekucją, opieszałość komorników, trzeciodłużnicy nierealizujący zajęć, dłużnicy ukrywający majątek…, długo można byłoby wymieniać przeszkody z jakimi musi potykać się wierzyciel, aby sprawa nie zakończyła się bezskuteczną egzekucją.

Nieskuteczna egzekucja komornicza.

Brak możliwości wyegzekwowania należności w drodze egzekucji komorniczej nie oznacza, że nigdy już nie odzyskasz swoich należności. Samo postępowanie egzekucyjne możesz ponawiać, ale też warto rozważyć podjecie innych kroków prawnych, które mogą doprowadzić do spłaty zobowiązania, chodzi tu m.in. o
– windykację karną,
– skargę pauliańską,
– zakaz działalności gospodarczej dla dłużnika,
– wyjawienie majątku.

Jeśli mielibyśmy stworzyć listę elementów decydujących o powodzeniu windykacji, wyglądałaby ona tak: (kolejność nieprzypadkowa)
– 
informacje o dłużniku i jego majątku – kluczowe na każdym etapie,
– 
znajomość prawa – przede wszystkim w zakresie egzekucji komorniczej,
– 
szybkość podejmowanych działań – w tym uprzedzających dłużnika w ukryciu majątku.

Przed przystąpieniem do działań windykacyjnych zastanów się, czy działanie na własną rękę będzie dobrą decyzją. Warto sprawdzić ofertę firm profesjonalnie zajmujących się odzyskiwaniem należności, w tym celu możesz skontaktować się z nami, by dowiedzieć się jak pomagamy przedsiębiorcom mającym problemy z dłużnikami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285