Co składa się na koszty windykacji – ile naprawdę kosztuje windykacja długu?

Zasady rozliczania usług windykacyjnych wydają się proste – zlecasz odzyskanie należności, a po jej wyegzekwowaniu płacisz prowizję. Ale uwaga, prowizja wcale nie musi być jedynym kosztem związanym z windykacją. Dlatego przed podpisaniem umowy dokładnie ustal wszystkie koszty, nie tylko te dotyczące prowizji. Dzięki temu nie będziesz zaskoczony nieprzewidzianymi wydatkami.

Z poniższego wpisu dowiesz się:

  • Jakie koszty poniesiesz na poszczególnych etapach windykacji i czy możesz nimi obciążyć dłużnika.
  • Na które koszty powinieneś zwrócić szczególną uwagę.
  • Jak ograniczyć wydatki związane z windykacją.

Przejdźmy zatem do omówienia poszczególnych wydatków związanych z windykacją.

Prowizja za windykację

Prowizja jest to opłata jaką zapłacisz po wyegzekwowaniu należności. Z reguły wynosi ona od kilku do kilkunastu procent zleconej do windykacji kwoty. Oczywiście w Twoim interesie jest wynegocjowanie jak najniższej prowizji, jednak niska prowizja może przełożyć się na jakość usługi, a co za tym idzie na brak jej skuteczności. Dlatego wybór kancelarii jedynie w oparciu o kryterium wysokości prowizji może okazać się tylko pozornie lepszym wyborem. W Internecie znajdziesz nawet oferty windykacji bezprowizyjnej, co nie oznacza, że darmowej. Najczęściej tacy bezprowizyjni usługodawcy zarabiają na zastępstwach procesowych i egzekucyjnych i to niezależnie, czy windykacja okaże się skuteczna.
Jeśli chcesz sprawdzić wysokość stawek prowizyjnych stosowanych przez naszą firmę przejdź do zakładki
Darmowa Wycena (e-progress.com.pl)

Oczywiście nie każdą należność odzyskasz na drodze polubownej, dlatego zlecając windykację powinieneś uwzględnić scenariusz, w którym dochodzenie należności odbędzie się na drodze sądowej, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Opłata sądowa tzw. wpis sadowy

Jest to opłata, którą należy uiścić wraz ze składanym pozwem o zapłatę. Wysokość wpisu zależy od wysokości dochodzonego roszczenia i jest regulowana art 13 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (sejm.gov.pl) Wpis sądowy płacisz niezależnie czy składasz pozew samodzielnie, czy za pośrednictwem kancelarii. Po zakończeniu postępowania sądowego, kosztami wpisu obciążony zostanie dłużnik, oczywiście jeśli wierzyciel wygra sprawę w sądzie.

Koszty reprezentacji w sądzie.

Na te koszty powinieneś być szczególnie wyczulonym. Dotyczą one wynagrodzenia przysługującego prawnikowi, za reprezentację wierzyciela w postępowaniu sądowym tzw. zastępstwo procesowe. Najkorzystniej dla wierzyciela jest wówczas, gdy kosztami obsługi prawnej obciążony zostaje tylko i wyłącznie dłużnik.
Przy takim sposobie rozliczenia zastępstwa procesowego zyskujesz:

  • po pierwsze, brak kosztów zastępstwa, nie tylko przed oddaniem sprawy do sądu, ale również po uzyskaniu tytułu wykonawczego,
  • po drugie, skuteczność – usługodawca będzie zmotywowany do odzyskiwania należności, bowiem na samym uzyskaniu nakazu zapłaty czy wyroku nie zarobi.

Windykując z naszą firmą nie płacisz kosztów zastępstwa procesowego.

Koszty zabezpieczenia

Zabezpieczenie na majątku dłużnika nie zawsze jest konieczne, ale z pewnością warte rozważenia. Jeśli chcesz ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika to opłata sądowa z tym związana wynosi 200 zł. Natomiast jeśli dysponujesz odpowiednim tytułem i chciałbyś w trakcie postępowania sądowego zabezpieczyć swoją należność zajmując dłużnikowi rachunki bankowe, wierzytelności czy też inne składniki majątku to zapłacisz 300 zł + 10% mienia objętego zabezpieczeniem.
Wysokość opłat za zabezpieczenie reguluje art. 31 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (sejm.gov.pl)

Koszty egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza jest etapem wieńczącym windykację. Co do zasady kosztami z tytułu egzekucji komorniczej obciążany jest dłużnik. Na wierzycielu spoczywa obowiązek zapłaty tzw. zaliczek komorniczych, zależnych od tego o jakie czynności egzekucyjne wnioskuje. Wysokość zaliczek na starcie wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Poniesionymi wydatkami obciążany jest dłużnik, jeśli oczywiście egzekucja będzie skuteczna, w przeciwnym razie obciążenie pozostanie jedynie na papierze.
Więcej o zaliczkach komorniczych przeczytasz tu
Wniosek do komornika – wysokość opłat – Blog (e-progress.com.pl)

Na co zwrócić uwagę w ofercie windykacji:

  1. Czy kancelaria pokrywa we własnym zakresie koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego w przypadku, gdy windykacja okaże się nieskuteczna.
  2. Czy firma windykacyjna „kredytująca koszty” w przypadku bezskutecznej windykacji zażąda od wierzyciela zwrotu kredytowanych wydatków.
  3. Czy firma gwarantuje przeprowadzenie windykacji na koszt dłużnika, więcej o tzw. windykacji na koszt dłużnika piszemy w artykule Czy można obciążyć dłużnika kosztami windykacji? (e-progress.com.pl)

Nie pozwól, aby windykacja Twojej wierzytelności okazała się przysłowiową studnią bez dna, skontaktuj się z nami i sprawdź dlaczego właśnie nam warto zlecić odzyskanie należności.

Przykładowe koszty windykacji - przeprowadzonej za naszym pośrednictwem. Kwota 30 000 złotych z tytułu niezapłaconej faktury

Faktura 30 000 złotych wraz z odsetkami

Prowizja 8% od należności głównej + 50% odsetek

Windykacja polubowna

0 zł opłat wstępnych
0 zł za dojazd do dłużnika
0 zł za wywiad gospodarczy o dłużniku

Windykacja sądowa

0 zł za przygotowanie pozwu przez radcę prawnego
1500 zł opłata sądowa
– koszt odzyskiwany od dłużnika

Postępowanie zabezpieczające

200 zł – hipoteka przymusowa lub 300 zł + 10% mienia objętego zabezpieczeniem – koszt odzyskiwany od dłużnika

Egzekucja komornicza

0 zł – reprezentacja wierzyciela przed komornikiem,
0 zł – udział pełnomocnika w czynnościach terenowych
100 zł – 200 zł zaliczka komornicza – koszt odzyskiwany od dłużnika

Windykacja karna

0 zł za zgromadzenie materiału dowodowego oraz przygotowanie zawiadomienia do prokuratury

Koszty sądowe i egzekucyjne są takie same, niezależnie od tego czy wierzyciel dochodzi zapłaty samodzielnie, czy za naszym pośrednictwem.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285